Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Præsentation Egå-Møllevej 07.08.23

I det jeg henviser til ovenstående præsentation gives hermed følgende bemærkninger:
På projektets s. 11/53 står, at Grundejerforeningen Vorrevangs Alle er positivt indstillet overfor projektet. Dette er ganske enkelt ikke korrekt. Projektet har ikke været præsenteret for grundejerforeningen, men udelukkende i Skæring Fællesråd, hvor vores bestyrelse således har valgt at udtale sig på Grundejerforeningens vegne uden at have hørt eller informeret grundejerne. Det er faldet min mand og jeg for brystet, at en så voldsom ændring i vores lokalområde end ikke har været præsenteret for os beboere i området, naturligvis udover vores bestyrelse i Grundejerforeningen, som så vælger egenrådigt at udtale sig omring en så radikal ændring i området uden at advisere og rådføre sig med sit bagland. En ”blåstempling”, som interessenterne vælger at medtage i projektbeskrivelsen.
Når det så er sagt, så er det særdeles trist, hvis man vælger at "plastre" et lille friområde for skovens dyr (dådyr, ræve og harer, som vi nyder i fulde drag at se dagligt) til med endnu flere boliger. Da vi valgte at købe grund og bygge her, var det pga. udsigt til marker og dyr. Ikke for at se på boliger. Det var, hvad vi flyttede fra. Samtidig ligger vores grund klods op ad Egå Møllevej, så vi tør slet ikke tænke på, hvad en så radikal trafikændring vil medføre. I forvejen drøner ambulancer mv. på vejen med 100 km i timen. Ikke mindre end 3 gange har biler forceret de støjværn vi har ud til vejen. Flere huse ligger tæt på støjværnet. En lille landevej uden fortov og cykelsti. Naturligvis kan vejen gøres bredere, hvis ændringerne bliver, men et støjhelvede vil det blive for os, som bor op ad vejen og problematisk, når man netop er flyttet fra selvsamme og har investeret over 5,5 mio. på projektet.
Med venlig hilsen Anders & Anita Lehmann Pier
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anita Lehmann Pier

Indsendt

10/08/2023 13:19

Sagsnummer

HS7615077

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her