Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Forslag til nyt rammeområde for matr.nr. 7a Trige By, Trige

På vegne af ejer af ejendommen matr.nr. 7a Trige By, Trige beliggende Randersvej 516, 8380 Trige fremsender vi hermed høringssvar til det af kommunen fremlagte forslag til planstrategi. Vores høringssvar udgør et forslag til ændring af ejendommens anvendelse til boligformål, primært med henblik på åben-lav og tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse. Ejendommen er registreret med et areal på 8933 m2. Ejendommen anvendes i dag til bolig- og erhvervsformål.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Morten Vestergaard

Indsendt

11/08/2023 14:47

Sagsnummer

HS5892103

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her