Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Egå Møllevej Kære Michelle Abildtrup, Anders & Anita Lehmann Pier,

Kære Michelle Abildtrup, Anders & Anita Lehmann Pier,

Tak for jeres høringssvar og for at dele jeres bekymringer vedrørende det foreslåede projekt ved Egå Møllevej. Jeg vil gerne tage et øjeblik til at imødekomme nogle af de spørgsmål og bekymringer, I har rejst:


Trafik og Transport: Vi forstår bekymringen omkring den potentielle stigning i trafik i området. Projektet tager netop højde for trafikale udfordringer ved at planlægge udvidelser og tilføjelser af ekstra udkørsler direkte til Grenåvej. Ydermere lægger projektet op til brug af dele-elbiler og en øget brug af offentlig transport, herunder en ny cykelsti direkte til letbanen. Dette er en del af en bevidst indsats for at minimere bilbrug og fremme bæredygtige transportmuligheder, ikke mindst i sammenligning med traditionelle villaområder som Vorrevangs Alle, hvor der ofte findes 2 biler pr. husstand.


Dyreliv og Biodiversitet: Vi er fuldt opmærksomme på den naturlige skønhed og biodiversitet i området, og vores projekt har til hensigt at forstærke snarere end at underminere dette. Netop udfor Vorrevangs Alle har vi forstærket en grøn kile langs bække, der opretholder den visuelle kontakt med landskabet for de nye villaer på Vorrevangs Alle. I modsætning til de nuværende landbrugsarealer, der bliver sprøjtet helt op til åen, skader dette marine livet i Århusbugten i sådan en grad, at meget fiskeliv og andre marine organismer er forsvundet. Vores tilgang vil fremme et sundt økosystem, der støtter både dyreliv og planteliv, samt lægger op til at bevare og endda udvide de grønne korridorer og indarbejde dem i det grønne Danmarkskort.


Lokalsamfundets Inddragelse: I forhold til bemærkningen om Grundejerforeningen Vorrevangs Alles holdning, vil vi tage dette op med de relevante parter og sørge for korrekt kommunikation og inddragelse af alle berørte parter i fremtiden.


Ændringer i Lokalområdet: Vi forstår, at ændringer i lokalområdet kan være en kilde til bekymring. Som et tidligere lokalt barn, der legede i det gamle gartneri på stedet, har jeg selv følt tabet af et landskab, der har givet plads til nye hjem. Det er altid en balancegang mellem udvikling og bevarelse. Vores mål med projektet er at skabe et beboelsesområde, der respekterer og fremmer omgivelsernes naturlige skønhed samtidig med, at vi tager højde for nutidens og fremtidens behov.

Vi sætter stor pris på jeres feedback og vil fortsætte med at arbejde tæt med lokalsamfundet for at sikre, at projektet reflekterer både lokale værdier og bæredygtige principper.

Med venlig hilsen,
Jens Vang
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jens Vang

Indsendt

11/08/2023 16:08

Sagsnummer

HS9816860

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her