Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Fritliggende beboelser i naturbydelen Marienlyst.

Høringssvar til Planstrategi 2023 Ang. Naturbydelen Marienlyst.

Vi har et jordlod på 6.5 hektar (matrikel 16F), som ikke blev inddraget i udviklingsområdet for Naturbydelen Marienlyst i den første proces, men ligger lige op mod den nordvestlige afgrænsning af projektet. Der havde været en misforståelse og fejlresumé af
vores høringssvar, således at det blev gengivet, at vi IKKE ønskede at blive en del af udviklingsarealet, selvom det var det modsatte vi skrev og fortsat ønsker.

Vi har valgt at indgå et samarbejde med arkitektfirmaet CEBRA, som arbejder og repræsenterer andre bygherrer i området. Gennem dette forsøger vi at tilbyde et areal, som positivt kan bidrage til projektets ambition om at tilbyde fritliggende boliger, som modstykke til en juridisk tung klagesag for begge parter. Da vi rettede henvendelse omkring sagsforløbet i høringsprocessen til Direktør Henrik Seiding, gav han os det svar, at det kunne blive muligt at få vores jord med, når forslaget til planstrategi 2023 skulle i høring en gang i foråret 2023. Det er det vi hermed gør.

Argumentet for at inddrage vores jordlod i det nye perspektivareal, skal hentes i temaplanen, hvor der blandt andet står:
Fra "Arealer til alle boligtyper - Tillæg nr. 86":
"Med fokus på en udvikling til byområder med en blandet boligsammensætning vil de fem områder også skulle bidrage til den
ønskede udbygning med fritliggende boliger. Koncepterne for de forskellige byudviklingsområder er forskellige og det kan
boligtyperne også blive. Grundlæggende handler det om at der tilvejebringes boligtyper, der kan karakteriseres som fritliggende"
s. 11

"Brendstrup
Det kommende byområde ved Brendstrup er endnu ikke præcist afgrænset, men udgør skønsmæssigt godt 150 ha. Der lægges op
til et varieret byområde og herunder også fritliggende boliger. Såfremt 20% af arealet anvendes til dette formål, vil det skaffe
plads til 300 udstykninger."
s. 12

CEBRA har tegnet et indledende bud på, hvordan dispositionen af vores jordlod, kunne se ud. Det er vedhæftet dette høringssvar. Vi mener selv, at dette kan tilbyde kommunen muligheden for øget indfrielse af egne ambitioner vedrørende antallet af fritliggende boliger. Dette ser ud til at blive udfordret i den nuværende disposition af området.

Beliggenheden af vores jordlod giver endvidere mulighed for at
tiltrække børnefamilier og familier med ressourcer til området mod Tilst. Dette vil øge søgningen til Tilst Skole og lokalområde og
dermed løfte en bydel og den lokal folkeskole, som er under massivt pres og i negativ forandring. Dette skyldes blandt andet, at
der er forpasset flere chancer for at bruge boligpolitik og strategi til at løse nogle af de problemer som Tilst åbentlyst har.

De bedste hilsner
Henriette Gregersen og Stefan Daugbjerg
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Henriette Gregersen og Stefan Daugbjerg

Indsendt

13/08/2023 10:11

Sagsnummer

HS4359654

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her