Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Etablering af dagligvarebutik og evt. almene boliger i Tranbjerg

Hermed indsendes høringssvar til Planstrategi 2023 og Kommuneplan 2025 vedr. udvikling af ejendommen matr. 3es, Kirketorvet 10 i Tranbjerg.
Ejendommen ejes af ALBOA, som i sin tid har opført en institution på arealet til brug for og leje af Aarhus Kommune. Kommunen har for nogle år siden opsagt lejemålet, og ALBOA har siden stået med en tom ejendom med store driftsudgifter til følge. Ejendommen er opført til offentligt formål og kan ikke udnyttes på anden rimelig måde som selvstændig ejendom. Derfor har ALBOA ønsket at sælge ejendommen til ejendomsudviklingsselskabet Innovator, som dog naturligvis har betinget sig en godkendt lokalplan for det projekt, de ønsker at opføre på grunden.
En tidligere ansøgning til MTM om opførelse af Innovators projektforslag er desværre blevet afvist, men da Aarhus Kommune iht. planlovens §48 er forpligtet til at overtage ejendommen mod erstatning, har Team Indledende Dialog fra MTM forespurgt Kommunens Magistrater om interesse for dette. Der har desværre ikke været interesse, så en forpligtende overtagelse vil derfor være en økonomisk uhensigtsmæssig byrde for Kommunen, hvorfor Team Indledende Dialog har opfordret ALBOA til endnu en gang at ansøge om igangsætning af lokalplansforslag for Innovators projektforslag til etablering af dagligvarebutik med almene (senior-)boliger på taget – evt. i flere etager.
Derfor hermed vedlagte høringssvar til Planstrategi 2023 og Kommuneplan 2025 i håbet om en positiv genoptagning af det anførte projekt.

Med venlig hilsen

Niels Eilersgaard Andreas Bagunck
Byggechef ALBOA Udviklingschef Innovater A/S
Tlf: +45 21 18 50 49 Tlf: +45 25 31 86 70
Mail: nid@alboa.dk Mail: ab@innovater.dk

Vedlæg: Tranbjerg – Kirketorvet høringssvar
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Niels Eilersgaard

Indsendt

14/08/2023 13:51

Sagsnummer

HS7350261

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her