Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Høringssvar vedrørende Århus Planstrategi 2023

Vi vil gerne takke for muligheden for at afgive vores høringssvar vedrørende ÅrhusPlanstrategi 2023. Vi repræsenterer to sportsforeninger, der brænder for at fremmefællesskaber gennem sport og medborgerskab. Vores forening har en vision om at skabe ettilgængeligt og inkluderende fælleskab for alle borgere i Århus, uanset baggrund ellerøkonomisk status.
I lyset af Århus Planstrategi 2023 ønsker vi at fremhæve behovet for fælleskaber ogtilgængelige fritidstilbud i byens centrale område. Vi ser en unik mulighed for at udvikle etmultifunktionelt område i Århus C ved Gosbanen, der kan fungere som et samlingspunkt forbåde fysisk aktivitet og sociale begivenheder. Et område, der rummer faciliteter som muay thai,crossfit, legepladser og plads til arrangementer, kan bidrage til at styrke det lokale fællesskabog fremme sundhed og trivsel.
Vores arbejde fokuserer på at skabe etrum, hvor medlemmerne kan dyrkefysisk aktivitet, udvikle socialerelationer og styrke følelsen aftilhørsforhold til lokalsamfundet. Voresforening er bevidst om vigtigheden afat skabe et fællesskab, der erøkonomisk overkommeligt for alle, ogsom samtidig understøttermedborgerskab og deltagelse.
Vi opfordrer derfor Århus Kommune til atoverveje inkluderingen af et sådantmultifunktionelt område i den kommendeplanstrategi. Dette initiativ vil ikke blot skabe enpositiv effekt på borgernes fysiske og mentalesundhed, men også bidrage til at skabe etstærkere bånd mellem beboere oglokalsamfund.
Høringssvar vedrørende
Århus Planstrategi 2023
Vi takker for jeres tid og opmærksomhed på vores synspunkter. Vi ser frem til en fremtid, hvorÅrhus fortsat udvikler sig som en inkluderende og dynamisk by med fokus på fællesskaber,medborgerskab og trivsel gennem fysisk aktivitet.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jakob Fuglsang

Indsendt

14/08/2023 14:00

Sagsnummer

HS8002676

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her