Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Mårslet Bakker - En helhedsorienteret afrunding af mødet mellem by og landskab.

Planstrategi 2023

Hermed fremsender vi et revideret og opdateret forslag, til en helhedsorienteret udvikling/afrunding af den nordøstlige del af Mårslet. Se vedhæftede filer.

Tidligere fremsendte forslag og høringssvar, knyttet til dette område/forslag, samt drøftelser omkring forslaget er således nu suppleret af en dybdegående faglig analyse af de landskabelige værdier i området.
Herunder afgrænsningen af de bevaringsværdige landskaber og samtidige overvejelser, i forhold til at få omlagt nuværende landbrugsjord til andre formål og derved også demokratisere et naturskønt område af lokalsamfundet, der i dag ikke er tilgængeligt.

Vores oplæg/forslag tager afsæt i, at forandring og udvikling skal tilføre nye kvaliteter og hensyn, for både mennesker og miljø - i respekt for stedet - og samtidig understøtte de behov der også med tiden må komme (og er) i lokalsamfundet, i forhold til social infrastruktur og anderledes bolig - og pasningsformer for alle.
Disse sammenhænge er afgørende for forslaget, i samtidig respekt og hensyn til natur og miljø og de stedsspecifikke værdier, som forslaget er udformet ud fra.
Intet står alene og ud fra den tilgang er forslaget udarbejdet.

Vi fremsender derfor dette høringssvar som bidrag til Planstrategi 2023 og til byens udvikling, som ikke alene vedrører boligformål (til alle), men et oplæg hvor vi har helheden og ansvarligheden i fokus. Socialt, miljømæssigt og økonomisk.

Venlig hilsen
Mette Bruun, BRUUNSBO Byudvikling
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

BRUUNSBO Byudvikling v/Mette Bruun

Indsendt

14/08/2023 14:18

Sagsnummer

HS3576581

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her