Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Høringssvar fra Friluftsrådet Århus Bugt til Planstrategi 2023

Friluftsrådet Århus Bugt ser Planstrategien som et meget fint udtryk for de ønskede langsigtede og helhedsorienterede hensyn for den fremtidige planudvikling.
Vi slutter fuldt op om:
• Aarhus med mere blåt
• Mere og bedre natur og større biodiversitet i det åbne landskab
• Bydele med høj kvalitet i byliv og arkitektur samt styrket samspil med naturen

Endvidere at der gennemgående søges en byudvikling i balance med landskab, natur og vand med et sammenhængende blåt-grønt netværk, hvor vi de seneste år har set en udfordring i bevarelsen af de vigtige grønne kiler gennem byen og ud mod randområderne.
Vi hæfter os også ved at den nu beskrevne plan rummer byvækst ressourcerne helt til 2050, således der ikke bør tager yderligere områder ind for at rumme den forventede vækst.
Vi vil fra Friluftsrådets side gerne sætte fokus på planerne omkring etableringen af det fulde supercykelsti projekt, da vi ser det have stor impakt på arealdisponering men samtidigt bidrager til øget motion, mindre CO2 udledning og med beplantning bidrager til det grønne udtryk.
Ligeledes ser vi frem til at følge og bidrage i udviklingen af helheder i det åbne landskab og vil også rose initiativerne med grundvandsikring og prioritering af naturområder og glæder os til at bidrage også her.

På vegne af Friluftsrådet Århus Bugt

Klaus Bergulf,
Bestyrelsesmedlem,
Friluftsrådet Århus Bugt
aarhus@friluftsraadet.dk
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Friluftsrådet Aarhus Bugt

Indsendt

14/08/2023 14:54

Sagsnummer

HS9751093

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her