Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Nyt boligområde og klimapark med skovbeplantning i Ormslev

På vegne af grundejer, indsendes hermed høringssvar til ”Netværk og Nærvær – Planstrategi 2023” i form af forslag om omdannelse af 7 ha konventionelt drevet landbrugsjord til klimapark og boligområde på Ormslevvej, del af matr. nr. 11a og 8ø, Ormslev By, Ormslev.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jens Fahlberg

Indsendt

14/08/2023 14:56

Sagsnummer

HS0383426

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her