Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Samlet planlægning for afrunding af boligbebyggelse i Segalt – Skødstrup

Hermed indsendes høringssvar til ”Netværk og Nærvær – Planstrategi 2023” på vegne af grundejer af matr. nr. 6g og del af 10a, Segalt By, Skødstrup, beliggende på Segaltvej og i samarbejde med AlmenBo Aarhus. Høringssvar indeholder en helhedsplanlægning af den del af det nordøstlige Skødstrup, der ikke er omfattet af Kystnærhedszone og heller ikke er beliggende i et grundvandsfølsomt område.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mads Stokholm Carlsen

Indsendt

14/08/2023 14:57

Sagsnummer

HS6572694

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her