Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Høringssvar vedr. Skæring Nord

Håber Århus Kommune holder ord og undlader at følge Tækkers forslag om at bebygge stort landbrugsareal i Skæring Nord. Intet har ændret sig siden 2021 og området er stadig omfattet af kystbeskyttelseszonen og der er IKKE nogen speciel grund til at der skal bygges netop der. Det vil være til stor gene for Skærings borgere med al den ekstra trafik. Og vi er ikke interesseret i en stor omfartsvej midt i vores grønne Skæring. Der bor i forvejen alt for mange mennesker på vandsiden i Skæring så mit forslag er at kigge på det andet høringssvar der er sendt ind vedr. udvikling af Egå Møllevej inkl. en passage over Grenåvej samt udvikling af Egå Møllevej med cykelsti mv. DET ville gavne borgerne i Skæring og skabe en bedre balance mellem de 2 bydele der ligger på hver sin side af Grenåvej.
Tækkers forslag vil være til stor gene for borgerne med ødelæggelse af rekreative områder med øget trafik til følge.
Den foreslåede store omfartsvej som skulle starte helt nede fra Strandvangsvej (lige ved vandet) og fortsætte op igennem et grønt område som i dag benyttes af beboerne til rekreative formål såsom gå og løbe ture til vandet, har ikke noget som helst med biodiversitet at gøre - TVÆRTIMOD, en etablering af en sådan vej, vil betyde at en stor del af de beboere der i dag bor i Skæring kommer til, at bo meget tæt på den forslåede vej med støjgener, forurening samt usikker en skolevej for børnene til følge, og at et område der i dag bruges rekreativt af mange borgere vil blive forurenet af biltrafik. Har man planer om, at mange flere skal have råd til at bo i Århus, er det heller ikke på vandsiden af Grenåvej der skal bygges, men derimod vil grundene være væsentlig billigere på den anden side.
Jeg har stor tillid til, at det nye byråd er knap så “ bygge ivrige “ som det gamle og at der i højere grad værnes om naturen og vores kyster .
Århus fra vandsiden behøver ikke fyldes mere op af grimme byggerier. Lad os se på noget grønt . Jeg foreslår i stedet, at man overvejer at bruge området til skovrejsning eller en form for rekreativt område - DET ville beboerne have gavn af IKKE flere veje og mere biltrafik !
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lars Overgaard

Indsendt

14/08/2023 17:16

Sagsnummer

HS8110749

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her