Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Høringssvar

Mit ønske til planstrategi 2023 er, at Aarhus kommune er præcise i deres sprog og konkretiserer deres forslag i langt højere grad. Feks kan man på s. 31 læse at væsentlige ændringer til Kommuneplanen er: ændre udpegning af vækstakser og fortætningspunkter... Ligeledes at højhuspolitiken skal revideres. Hvad betyder det? Hvad betyder det for mig som borger? Jeg gør indsigelse mod en sådan løst formuleret og upræcis strategi. Jeg mener at man her leverer en så blød ambition, at man næppe som borger i kommunen kan forstå hvad formålet og vilkårene er. Hvis man faktisk vil prioritere helhedsplænlægning så bør man skrive det præcist og uden indbygget elastik. Jeg vil gerne bede om at man udarbejder en definition af de begreber der anvendes; feks fortætningspunkt, 'giver tilbage til lokalområdet, fokuseret byvækst. Så kan vi have et fælles sprog, en fælles forståelse og en fælles plan.
Området omkring Agerbæksvej i Risskov er på s. 29 markeret til fokuseret byvækst. Hvad betyder det? Flere lokalplanstillæg? Der har været væsentlig modstand mod allerede vedtagne planer i lokalområdet, og jeg mener også her at den fremlagte strategi er alt for upræcis - hvad betyder den røde plet på området markeret på s. 29? Jeg ønsker ikke mere fortætning i området og føler mig ikke inkluderet eller hørt via den måde en evt. byvækst her præsenteres. Også her vil jeg gerne bede om noget mere konkret man kan indgive høringssvar til. Lad os få et fælles og konkret sprog.
Tusind tak!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Eva Kläning

Indsendt

14/08/2023 22:03

Sagsnummer

HS1868674

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her