Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Høringssvar, Skæring Nord

I 2021 fremlagde Tækker Group en større plan ift. bebyggelse i Skæring Nord. Dengang var Skæring det område med næstflest høringssvar til temaplan 2021. Alle var imod Tækkers planer, da den stred mod alt hvad folk værdsætter herude. Nemlig naturen! At Tækker så vælger at frmelægge en endnu større plan i 2023 viser på alle måde hvor langt de egentlig er fra Skærings borgere og deres ønsker. Tækkers planer er udelukkende økonomiske baseret - og vil på alle måder skade Skærings største aktiv - NATUREN. Vedhæftet er en rapport vi i 2021 fik udarbejdet af to professionelle biologer. Denne viser med al tydelighed at Tækker og Cebras tager fejl når man beskriver området som industrilignende.
Naturen i Skæring er til stor glæde for områdets beboere, og samtidig indeholder området også en række fredede §3-områder, der i sammenhæng med de resterende områder er levested for flere EU habitatdirektiv bilags-arter og et væld af mere almindelige arter.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mikkel Petersen

Indsendt

14/08/2023 23:22

Sagsnummer

HS3424534

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her