Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Området Skæring Nord og Tækker Group's indlæg

Høringssvar til Planstrategi 2023
Udbygning af boligområdet i Skæring som ses i Tækker Group’s m.fl’s indlæg er stadig udfordret
Trafikken er udfordret:
Det er tidligere anerkendt i Temaplanen at trafikforholdene er udfordret og det er fuldstændig korrekt, det vil ikke være muligt at føre trafikken fra det antal nye boliger via Skæring Hedevej uden et trafikalt sammenbrud og anlæggelse af en ny vej vil efter min mening ikke give den effekt som beskrives, men skabe mere tværgående trafik på Skæring Hedevej, bl.a. i form af belastning fra det tidligere sommerhusområde.
Dertil kommer at skolevejen fra området nord for Skæring Hedevej i forvejen er usikker da børnene skal krydse Skæring Hedevej.
På nuværende tidspunkt kendes effekten af ændring af sommerhusområdet til helårsbeboelse heller ikke, der vil over de næste år blive mere helårsbeboelse og trafikken herfra vil belaste både Skæring Hedevej og Skæring Havvej mere end i dag og der er allerede pres på nu
Kort sagt vil en udbygning af området kræve nytænkning af den trafikale infrastruktur og adgangsveje til skole, pasningsmuligheder, idræt og indkøb og det løses ikke her.
Området som helhed:
Udbygning af området vil også stille krav til områdets faciliteter, såsom pasningsordninger/skole/idræt, og dermed kræve yderligere kommunale investeringer som vil være afledt af en privat investor. Natur og strand som er unikt for området er allerede nu udfordret og konsekvensen ved omlægning af sommerhusområdet er endnu ikke en kendt faktor. Offentlig transport med bus er kendetegnet med en forholdsmæssig lang transporttid til Aarhus og er ikke nu et konkurrencedygtigt alternativ til egen transport og aflaster dermed ikke trafikken i området.
Bebyggelse og karakteren:
Det tidligere forslag indebærer optil 420 grunde og dermed en anslået grundstørrelse på ca. 700 kvm. ud fra de tal der står i temaplanen og der tales om 42 Ha jord, men der anføres grundstørrelser helt ned til 400 kvm og en bebyggelsesprocent på 30, men hvis grunden er over 600 kvm må bebyggelsesprocenten være 40%, og med mellem 20% og 40% af arealet til anden tæt lav bebyggelse vil det blive en meget kompakt bebyggelse, formentligt med 2 plans huse evt. med høj kælder for at skabe kvm nok til en familie.
Lokalplanen skal, hvis det er aktuelt, tilpasses øvrige lokalplaner i området, så der skabes en helhed i forhold til de nuværende boliger og bebyggelser. Det kan ikke være hensigten at der på en grund i en ny udstykning kan bygges flere kvm bolig end på en større grund i en ældre udstykning. Forholdet og bebyggelsens karakter skal holdes i samme stil, pt. er det med 1,5 plan’s huse og ikke funkis huse i 2 hele plan. Byggerammer er også i ”sommerhusområdet” differenceret så de passer til forskelligheden i området og det samme bør være gældende her, så f.eks. højt beliggende arealer ikke kan bebygges på samme måde som lavere arealer.
Den fremlagte plan vil give et område som fremstår tæt og kompakt i modsætning til de tilstødende områder.
Alternativer:
Anvendelse og inddragelse af området vest for Grenåvej ved Toftegårdsvej krydset til et nyt boligområde, det vil give mulighed for nem adgang til Grenåvej i et allerede eksisterende lyskryds, evt. med forbindelse til Egå Møllevej eller bedre endnu til Mejlbyvej så der bliver nem adgang til motorvejen uden at det er nødvendigt at komme via Grenåvej, det kan også skabe et sammenhæng med udstykningen på Vorrevangs Alle, så man via en tilpasning af Egå Møllevej og etablering af en tunnel under Grenåvej skabe en sikker gå/cykelvej til skole, gymnasium, pasnings og idræts området også for området i tilknytning til Gl. Skæring.
Det virker som en del af det forslag som Familien Vang gerne vil drøfte.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Søren Jensen

Indsendt

15/08/2023 08:38

Sagsnummer

HS7035328

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her