Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Forslag til Kommuneplan 2025

Senior- og Generationsbofællesskaber – støjreduktion til glæde for både ny og eksisterende by.

Da Temaplanen ”Arealer til alle boligtyper” blev sendt i høring, blev der efterlyst forslag til arealer, som kunne tilgodese behovet for opførelse af boligtyper, der opfylder kommunens ønske om blandede boligtyper samt boliger, der kunne bidrage til en mindre fraflytning af borgere, der ønsker egen nyopført bolig, i attraktive og bynære områder tæt ved natur og god infrastruktur.

Fabulas indsendte vedhæftede forslag til arealer, der dels opfyldte ovenstående formål, og dels redegjorde for, hvordan arealernes bebyggelser ville tage højde for bevarelse af kommunens drikkevandsressourcer. Vi er specielt opmærksomme på at arbejde med dagsorden omkring drikkevandsressourcer og sikre at de nye områder medvirker til en sikring af grundvandet, specielt set i lyset af det nuværende traditionelle landbrug som finder sted på det fleste arealer. Derudover har vi i dette projekt stort fokus på hvordan der kan opnås en vigtigt støjreduktion for selve projektarealet, men på samme tid også for den række eksisterende boliger som er plaget af støj, der i dag ligger over de gældende grænseværdier. Forslaget blev præsenteret på et foretræde for Teknisk Udvalg og , men til trods for en positiv dialog med både det lokal fællesråd, politikere og embedsmandsværket om arealet, blev ingen af arealerne indlemmet i Temaplanen, og vi blev bedt om at indsende forslaget igen i forbindelse med kommende kommuneplanrevision.

Da arealet byder ind med alle tænkelige fordele i forhold til en positiv udbygning af boligudbuddet i Aarhus Kommune, genfremsendes forslaget derfor som forslag til Kommuneplan 2025 i henhold til at høringsrunden omkring Strategiplan 2023 også anvendes som indkaldelse af forslag og ideer til Kommuneplan 2025.

Vedhæftet er folder som beskriver projektet, der kan være med til at styrke den igangværende innovative og grønne byudvikling i Aarhus. Et projekt som i sin helhed vil være med til at skabe flere muligheder for ejer/leje/andel-boliger i Skødstrup, som er et eftertragtet sted at bosætte sig.

Projektet søger at bidrage til et velfungerende lokalsamfund og byudviklingen i de fritliggende bysamfund. Desuden imødekommes et politisk ønske om at etablere senior/generation-bofællesskaber.

Projektets hensigt er at imødekomme ønskerne for fremtidens byudvikling i Aarhus Kommune. Hovedidéen med projektet er at gå forrest i den grønne omstilling, dels at skabe boliger for alle og dels at etablere holdbare nabolag på den lange bane, når det kommer til trivsel og velvære hos beboerne.
Vi præsenterer derfor et projekt, der har særligt fokus på blandet beboersammensætning, forskellige ejerformer, fællesskab, bæredygtighed og inddragelse af naturen i bebyggelsen.

Projektet indebærer:
• Varierende boligformer: Eje/leje/andel/almen
• Aktivitets støjvold med flere funktioner, og med en opbygning der gør det muligt at afleverer klasse 1 jord uden risiko for nedsivning.
• Regnvandsløsninger, sprøjteforbud og servitutbestemt beskyttelse af grundvand (beskyttelse af drikkevandsressourcerne)
• Varierende boligstørrelser: 1-2-3-4 værelser, tiny houses & parcelhusgrunde
• Træbyggeri & grønne tiltag
• Byggeri som udleder under 5 kg/CO2/m2/år
• Mere natur mellem boligerne og i hverdagen
• Fælleshuse til at danne fællesskaber og imødegå ensomhed i nabolaget

Fabulas ser frem til en konstruktiv dialog om projektet og dets omfang og muligheder. Til information er det lokale fællesråd informeret om, og ser positivt på projektet. Vi vil tillade os at kontakte jer for et afklarende møde i løbet af efteråret.

Med venlig hilsen
Michael Eberhard, Fabulas A/S
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Michael Eberhard

Indsendt

15/08/2023 09:42

Sagsnummer

HS0204200

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her