Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Befolkningsudvikling i Lystrup og Elsted

Vi er en række borgere som er bekymret for befolkningsudviklingen i Lystrup og Elsted.
Hvis planstrategien for 2023 ikke bliver ændret, står vi med en skæv demografi, og tilbagegang i indbyggerantallet i Lystrup/Elsted i det kommende årti, det fremgår af Aarhus kommunes egne prognoser for befolkningsudvikling.
Lystrup og Elsted har ingen prioritering i den nuværende planstrategi og derfor vil vores to skoler miste optil 500 elever over de næste 10 år og en signifikant faldende befolkning i den arbejdsdygtige alder. En tilbagegang, der hvis de nuværende prognoser holder, kan true både det offentlige og det private serviceniveau i Lystrup og Elsted, hvis planstrategien for området ikke bliver ændret. Det er vigtigt Aarhus kommune ikke stopper udviklingen i vores område, men bevarer et levende og attraktivt miljø for borgerne til gavn for unge som gamle og for alle indkomstgrupper i Lystrup og Elsted.

Med venlig hilsen
Henrik Jensen
Kjærgårdsvej 1
8520 Lystrup
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Henrik Jensen

Indsendt

15/08/2023 11:21

Sagsnummer

HS4089252

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her