Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Høringssvar til Aarhus Kommunes Forslag til Planstrategi 2023

Risskov, den 15. august 2023

Høringssvar fra Vejlby-Risskov Grundejerforening til Aarhus Kommunes Forslag til Planstrategi 2023.

Baggrund:
LP 1125 og LP 1130, der samlet omhandler omkring 550 boliger, 9.000 m2 kontorarealer og en småbørnsinstitution i Risskov på toppen af Vestre Strandalle mod Grenåvej blev - til trods for massiv borgermodstand, herunder omkring 550 høringssvar og godt 300 protestunderskrifter imod byggeriet - vedtaget af daværende byråd i september 2021.
Det samlede byggeri vil komme til at fremstå mastodontagtigt og med en højde på op til 25 m vil det endvidere fremstå både højt og massivt i forhold til villaområdet, som det er placeret i - og formodentlig medføre store trafikale udfordringer, da det omkringliggende vejnet vil have svært ved at absorbere den øgede trafikmængde.
Alle kommunalt udstukne byggerammer blev da også sprængt i en sådan grad, at en række byrådspolitikere efterfølgende har udtrykt, at sådanne projekter ikke ville blive godkendt i dag.

Fokuseret byvækst i et område, hvor rammerne i forvejen er pressede:
Vi har med stor overraskelse og bekymring konstateret, at det af Forslag til Planstrategi 2023 side 29 med cirkelmarkering fremgår, at et område på toppen af Vestre Strandalle mod Grenåvej, er markeret med Fokuseret byvækst, der planlægges realiseret i planperioden frem til 2037!
Cirkelmarkeringen dækker LP 1130 - som jo allerede er vedtaget – men også et område på den modsatte side af Vestre Strandalle, der består af en servicestation, et mindre nyrenoveret erhvervsbyggeri og en række velfungerende villaer – og stort set uanset, hvor man ønsker at slå stregen i området, vil der være tale om at opføre Fokuseret byvækst midt i - eller grænsende op til - et nærområde, der er kendetegnet ved lavt villabyggeri. Vi forstår, at der ikke er konkrete planer for anvendelse af området.
Rådmand Steen Stavnsbo udtrykte i den korte tid, han var rådmand for Teknik og Miljø, at det ikke er hensigtsmæssig at nedrive velfungerende villaområder med henblik på at opføre etagebyggeri, og da nuværende Rådmand Nicolaj Bang ikke har talt imod, må det vel fortsat være Aarhus Kommunes holdning – og de retningslinjer man følger i forbindelse med byudvikling
Der er for os helt uforståeligt, at der nu tilsyneladende overvejes at etablere endnu flere boliger i et allerede fortættede og rent trafikalt udfordret område.

Anbefaling:
Vi vil derfor stærkt anbefale, at det cirkelmarkerede område i oversigten over Fokuseret byvækst, ændres således, at det alene omhandler LP 1130 – og således sikrer, at både nuværende og evt. kommende beboere i nærområdet på den modsatte side af Vestre Strandalle i tryghed ved, hvad de kan forvente – og indrette sig derefter.

Afsluttende bemærkninger:
Det er interessant, at dokumentet kaldes et Forslag til Planstrategi, idet man kan konstatere, at der allerede er truffet så omfangsrige beslutninger om tiltag på byggeområdet, at der ikke umiddelbart er behov for at vedtage nyt boligbyggeri af nogen art frem til 2050, da der indenfor de seneste 5 år er blevet vedtaget så omfattende byggeplaner, at det dækker behovet de næste tre årtier.
Især under den tidligere byrådsperiode blev der vedtaget byggeprojekter i et omfang, som man formodentlig ikke har set tidligere.
Vel at mærke også fortættede og høje byggerier i villakvarterer.
Det nævnes da også i nærværende Forslag til Planstrategi 2023, at man fremadrettet vil revidere højhuspolitikken.
Jeg mener derfor, at de siddende byrådspolitikere bør udvise rettidig omhu og genåbne de lokalplaner, der har vakt størst harme og modstand hos borgerne i nærmiljøet, herunder bl.a. LP 1130, hvor der i sin tid blev indsendt over 300 høringssvar og over 300 protestunderskrifter imod byggeriet, der med op til 25 m i højden og knap 200 m hen ad Grenåvej vil fremstå mastodontagtigt – og i skrigende kontrast til bebyggelsen i nærområdet.
Meget tyder i øvrigt på, at der måske slet ikke vil være interesse for et sådant byggeri overhovedet. Det er da også åbenlyst, at bygherren er blevet bekymret – da den videre udvikling af projektet endnu ikke er indledt.
Så siddende byrådspolitikere: Foren jer, forny jer - tag LP 1130 op til genovervejelse.
Bed bygherren om at tænke nyt – og indled en konstruktiv dialog om et byggeri, der falder mere naturligt ind i nærmiljøet og samtidig dækker de fremtidige boligbehov.

Med venlig hilsen
Henrik Petersen, formand
Vejlby-Risskov GrundejerforeningRisskov, den 15. august 2023

Høringssvar fra Vejlby-Risskov Grundejerforening til Aarhus Kommunes Forslag til Planstrategi 2023.

Baggrund:

LP 1125 og LP 1130, der samlet omhandler omkring 550 boliger, 9.000 m2 kontorarealer og en småbørnsinstitution i Risskov på toppen af Vestre Strandalle mod Grenåvej blev - til trods for massiv borgermodstand, herunder omkring 550 høringssvar og godt 300 protestunderskrifter imod byggeriet - vedtaget af daværende byråd i september 2021.

Det samlede byggeri vil komme til at fremstå mastodontagtigt og med en højde på op til 25 m vil det endvidere fremstå både højt og massivt i forhold til villaområdet, som det er placeret i - og formodentlig medføre store trafikale udfordringer, da det omkringliggende vejnet vil have svært ved at absorbere den øgede trafikmængde.

Alle kommunalt udstukne byggerammer blev da også sprængt i en sådan grad, at en række byrådspolitikere efterfølgende har udtrykt, at sådanne projekter ikke ville blive godkendt i dag.

Fokuseret byvækst i et område, hvor rammerne i forvejen er pressede:

Vi har med stor overraskelse og bekymring konstateret, at det af Forslag til Planstrategi 2023 side 29 med cirkelmarkering fremgår, at et område på toppen af Vestre Strandalle mod Grenåvej, er markeret med Fokuseret byvækst, der planlægges realiseret i planperioden frem til 2037!
Cirkelmarkeringen dækker LP 1130 mod vest - som jo allerede er vedtaget – men også et område på den østlige side af Vestre Strandalle, der består af en servicestation, et mindre nyrenoveret erhvervsbyggeri og en række velfungerende villaer – og stort set uanset, hvor man ønsker at slå stregen i området, vil der være tale om at opføre Fokuseret byvækst midt i - eller grænsende op til - et nærområde, der er kendetegnet ved lavt villabyggeri. Vi forstår, at der ikke er konkrete planer for anvendelse af området.
Rådmand Steen Stavnsbo udtrykte i den korte tid, han var rådmand for Teknik og Miljø, at det ikke er hensigtsmæssig at nedrive velfungerende villaområder med henblik på at opføre etagebyggeri, og da nuværende Rådmand Nicolaj Bang ikke har talt imod, må det vel fortsat være Aarhus Kommunes holdning – og de retningslinjer man følger i forbindelse med byudvikling
Der er for os helt uforståeligt, at der nu tilsyneladende planlægges endnu flere boliger i et allerede fortættede og rent trafikalt udfordret område.

Anbefaling:
Vi vil derfor stærkt anbefale, at det cirkelmarkerede område i oversigten over Fokuseret Byvækst, ændres således, at det alene omhandler LP 1130 – og således sikrer, at både nuværende og evt. kommende beboere i nærområdet på den østlige side af Vestre Strandalle i tryghed ved, hvad de kan forvente – og indrette sig derefter.

Afsluttende bemærkninger:
Det er interessant, at dokumentet kaldes et Forslag til Planstrategi, idet man kan konstatere, at der allerede er truffet så omfangsrige beslutninger om tiltag på byggeområdet, at der ikke umiddelbart er behov for at vedtage nyt boligbyggeri af nogen art frem til 2050, da der indenfor de seneste 5 år er blevet vedtaget så omfattende byggeplaner, at det dækker behovet de næste tre årtier.
Især under den tidligere byrådsperiode blev der vedtaget byggeprojekter i et omfang, som man formodentlig ikke har set tidligere.
Vel at mærke også fortættede og høje byggerier i villakvarterer.
Det nævnes da også i nærværende Forslag til Planstrategi 2023, at man fremadrettet vil revidere højhuspolitikken.
Jeg mener derfor, at de siddende byrådspolitikere bør udvise rettidig omhu og genåbne de lokalplaner, der har vakt størst harme og modstand hos borgerne i nærmiljøet, herunder bl.a. LP 1130, hvor der i sin tid blev indsendt over 300 høringssvar og over 300 protestunderskrifter imod byggeriet, der med op til 25 m i højden og knap 200 m hen ad Grenåvej vil fremstå mastodontagtigt – og i skrigende kontrast til bebyggelsen i nærområdet.
Meget tyder i øvrigt på, at der måske slet ikke vil være interesse for et sådant byggeri overhovedet. Det er da også åbenlyst, at bygherren er blevet bekymret – da den videre udvikling af projektet endnu ikke er indledt.
Så siddende byrådspolitikere: Foren jer, forny jer - tag LP 1130 op til genovervejelse.
Bed bygherren om at tænke nyt – og indled en konstruktiv dialog om et byggeri, der falder mere naturligt ind i nærmiljøet og samtidig dækker de fremtidige boligbehov.

Med venlig hilsen
Henrik Petersen, formand
Vejlby-Risskov Grundejerforening
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Henrik Petersen

Indsendt

15/08/2023 13:01

Sagsnummer

HS1272226

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her