Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Grundvandsbeskyttelse i de blågrønne parker

Grundvandsressourcen i Aarhus er under pres på grund af forureninger. Derfor ønsker Vandværkerne i Aarhus/VPU, herunder Aarhus Vand, varigt at beskytte de områder hvor grundvandet dannes til disse boringer gennem oprettelsen af natur og skov, hvilket effektivt vil hindre forureninger fra menneskelige aktiviteter. I Forslag til planstrategi 2023 forslås strategien justeret gennem en strategisk planlægning i det åbne land med henblik på mere natur, klimatilpasning og beskyttelse af grundvandet. Der peges på at kommuneplanen ændres væsentligt gennem en udpegning af blågrønne parker med henblik på grundvandsbeskyttelse, samt at der skal sikres synergier i forhold til skov og natur, biodiversitet, klimatilpasning, CO2 reduktion og rekreative aktiviteter. De blågrønne parker friholdes for byudvikling. VPU sammen med Aarhus Vand bakker varmt op om udpegningen af de blågrønne parker. De Blågrønne parker vil sikre væsentligt forbedrede rammevilkår for opkøb af jord til oprettelse af natur og skov i sammenhængende områder, ligesom udpegningen sikrer, at der ikke sker byvækst i de centrale grundvandsdannelsesområder.
Læs mere omkring vandværkernes ønsker til grundvandsbeskyttelse i de blågrønne parker i vedlagte pdf "VPU og Aarhus Vand".
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Vandplanudvalget i Aarhus/VPU og Aarhus Vand

Indsendt

15/08/2023 14:12

Sagsnummer

HS0062591

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her