Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Skæring strand

Jeg støtter 100% op om høringssvar #HS5267018.
Det er i høj grad vigtigt at værne om naturen i Skæring, hvilket også var et af de største emner i forbindelse med omlægning af området fra sommerhusområde til byzone og den dertilhørende nye lokalplan.
Da området blev omlagt til byzone, var en sikker skolevej med cykelstier også et af fokusområderne. Dette mangler dog desværre stadig at se nogen aktion, hvilket især er vigtigt i forhold til de mange nye og kommende skolebørn, der flytter til området for tiden.
Lad os sammen værne om de grønne åndehuller, også selvom der for nogle er mange penge i at få udstykket en masse nye parceller.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Pia Brøns

Indsendt

15/08/2023 15:59

Sagsnummer

HS7070868

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her