Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Planstrategi 2023

Høringssvar Aarhus Transport Group (ATG) 2023.08.15

Aarhus Transport Group (ATG) har med stor interesse læst forslag til Planstrategi 2023.

Som organisation for transportområdet (såvel gods som person) er ATG optaget af at der holdes fokus på mobilitet og sammenhæng mellem de forskellige transportformer. Kollektive som private.
Lokale, regionale, nationale og internationale med inddragelse af ny viden og alternative muligheder, der tilgodeser de forskellige transportformer og ser på helhederne.
Her er plads nok på Aarhus Havn, gode forbindelser til Aarhus Airport og effektiv adgang til motorvejsnettet væsentlige forudsætninger og bør have stærk fokus som en integreret del af den overordnede strategi.

Plads til erhvervsarealer og dermed udvikling af virksomheder er afgørende forudsætning for områdets udvikling og økonomisk basis for målet om en god by for alle. Især arealer til moderne logistik- og transporterhverv er i nøje sammenhæng med fornuftige modeller for varelevering i en tæt befolket by.

Med Aarhus som motor for hele det østjyske hviler der særlige forpligtelser omkring strategi og udvikling når det gælder samarbejdet med nabokommunerne. ATG støtter dette samarbejde og har medlemmer fra hele området.

En generel betragtning er en opfordring til generel forenkling og færre indsatser og fokuspunkter.


ATG og medlemsvirksomhederne stiller sig som organisation for transportsektoren til rådighed med viden, indsigt og input indenfor de forskellige områder hvor elementer af transport indgår – såvel gods- som persontransportemner.

Henrik Kleis– formand
Aarhus Transport Group – ATG
HHKT Rådhuspladsen 5
8000 Aarhus C

Aarhus Transport Group repræsenterer ca 100 virksomheder indenfor hele logistikkæden.
Virksomhederne danner basis for mere end 60.000 arbejdspladser
Bestyrelsen for ATG:
Henrik Kleis – Advokat DLA Piper – formand
Jan Dam Poulsen – Director Air, Sea & Logistics Blue Water Shipping - næstformand
Henrik Munch Jensen - CFO / Økonomidirektør Aarhus Havn – kasserer
Jess Abildskou – Adm. Direktør Abildskou A/S
Lotta Sandsgaard – CEO Aarhus Airport
Henrik Flugt - Terminalchef Danske Fragtmænd
Thomas Breth Clausen – Adm. Direktør Eimskip
Steen Hansen – Site Manager AAK
Jakob Palmgren - Director Global Customer Operation at Arla Foods
Jørgen Hougaard – Group COO Martin Bencher Group
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bente Steffensen

Indsendt

15/08/2023 16:00

Sagsnummer

HS8228003

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her