Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Mårslet - Planstrategi 2023 - Forslag og ideer til den kommende revision af kommuneplanen

Mårslet - Nyt boligområde i den sydøstlige del

På vegne af lodsejerne, Niels Lerche Jacobsen og Sanna-Sisko Ulmann Jacobsen, skal jeg opfordre Aarhus Kommune til i den kommende kommuneplan at udlægge matr.nr. 22b Mårslet By, Mårslet (Enkegårdslunden 12, 8320 Mårslet) således, at området inddrages i Aarhus Kommunes fremtidige byudviklingsområder. Arealet ønskes udlagt i rammeområde til boligformål med hhv. åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med mulighed for opførsel af bebyggelse i indtil 2 etager.

Arealet ligger naturligt i forhold til en fremtidig udvidelse af Mårslet by idet arealet er placeret i direkte forlængelse af eksisterende boligområde, ligesom arealet er placeret nord for den nye Giber Ringvej, hvorfor denne ikke vil være nødvendig krydse.

Der vil ved en fremtidig bebyggelse af området skulle indrettes nødvendige støjdæmpende foranstaltninger langs med Giber Ringvej.

Med venlig hilsen

Peter Krabbe
Prolex Advokaterne
Trigevej 20, Hinnerup
22944136 / pkr@prolex.dk
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Peter Krabbe

Indsendt

15/08/2023 17:19

Sagsnummer

HS5278206

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her