Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Høringssvar vedr Skæring Nord, Planstrategi 2023, netværk og nærvær

Idet jeg fuldt ud tilslutter mig høringssvar HS 5267018 fra Mikkel Petersen på Skæring Fællesråds vegne, vil jeg hermed gerne knytte yderligere kommentarer.
I den lokalplan, som gælder for Skæring gamle sommerhusområde 1108, fremhæves gang på gang det grønne Skæring og vigtigheden af at bevare dette.
Hvordan vil man kunne forsvare dette, hvis det nuværende grønne område med skov, enge, marker, skal bebygges af ivrige private grundejere, hvem de så end er.
I en verden, som er truet med sammenbrud på klimaområdet, kan det ikke nok fremhæves, at vi er nødt til at gøre noget NU, og det gælder også udbygningen af Skæring. Der er stor efterspørgsel på udbygning af Svinboskoven, så det bliver rekreativt område for de mange dyr og fugle, som endnu findes i Skæring, samt for befolkningen i samme.
Hvis man skulle gøre noget virkelig radikalt i Skæring, skulle man bruge viden til at finde ud af, hvordan man sikrer kysten, lægge pres på regeringen, så kystsikring bliver et fælles statsligt problem og ikke et problem for den enkelte grundejer - det vil være fremsynet og til alles bedste.
Dags dato er det netop fremkommet, et der er 10000 ledige lejligheder i Århus, plus at der udbygges ekstremt i andre bydele, så hvem tænker på grønne områder, biodiversitet, overlevelse.
Det ser jeg gerne, beboere i Skæring er karakteriseret ved.
Ang færdsel, så er det et aktuelt et kæmpeproblem og der mangler akut en plan fra Århus kommune - og det hjælper ikke at lave en tværvej.
I øvrigt ser planen for Egå Møllevej ud til at være en brugbar løsning, især hvis man husker at tage de ramte beboere i ed og inddrage dem og den lokale grundejerforening i Vorrevangen.
Mvh Nancy Flarup
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Nancy Flarup

Indsendt

15/08/2023 19:19

Sagsnummer

HS9587987

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her