Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Bemærkninger til Planstrategi 2023 i Kolt-Hasselager

For os der bor i Kolt-Hasselager, er det utrolig vigtigt at der bliver taget hensyn til de få grønne områder vi har. Udvikling er også at skabe flere grønne områder, og at se på hele området som en helhed.

At Fast Tracke en "LILLE" ændring i lokalplan 411 er ikke en positiv udvikling for borgerne i Kolt-Hasselager. At bygge et kæmpe fx frysehus i 20 meters højde og 300 meter langt i et smukt grønt område imellem to, flere hundrede år gamle landsbyer, er ikke en positiv udvikling. En så stor bygning vil skæmme hele Kolt-Hasselager, gøre skolevejen for alle landsbybørnenen farlig med store lastbiler, medføre støj 24/7 for alle de borgere der bor i nærheden, og den vil på ingen måder passe ind i det erhverv der i forvejen ligger i området, som ellers tydeligt beskrevet i lokalplan 411, at alt erhvervsbebyggelse skal.

I forvejen er Kolt-Hasselager omgivet af støj fra Motorvejen, Genvejen og Giber Ringvej. Nu opsættes også transformatorstationer, der larmer og afgiver sundhedskadelige elektromagnetiske stråler. Også en solcellepark er planlagt i området, med dertil ødelæggelse af natur og biodiversitet, mulig støj og sundhedsskadelige elektromagnetiske stråler. Derudover afgiver disse anlæg en masse tungmetaller som siver ned i vores grundvand!

Derfor NEJ TAK til: mere støj, forurening, øjebæer, ødelæggelse af vores grønne områder og ingen handlen efter borgernes konstruktive forslag.

Mit forslag er: Lad tillægget til lokalplan 411 udgå, så skal der ikke udarbejdes en ny lokalplan eller laves en "LILLE" ændring i lokalplan 411 som Fast Track.

Som borger i Århus Kommune håber jeg på, at mit høringssvar bliver taget alvorligt og at man dermed viser at man ikke blot lytter til borgerne men også handler efter borgernes ønsker = borgerinddragelse.
Link til video af området: https://fb.watch/mrs_oXXdV2/
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jane Simonsen

Indsendt

15/08/2023 19:51

Sagsnummer

HS7823861

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her