Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Omdannelse af kommuneplansramme for arealer 111404ER

HMF Group A/S (HMF) og J.L. Møllers Møbelfabrik anmoder Aarhus Kommune om at ændre gældende kommuneplanrammer for virksomhedernes arealer 111404ER, så det i fremtiden vil være muligt at realisere blandede byfunktioner inden for området.
I dag er området omkring HMF og J.L. Møllers Møbelfabrik udlagt til erhverv. Naboområderne består af parcelhuskvarterer med åben-lav bebyggelse, hvor de store fabriksbygninger skiller sig markant ud fra den bymæssigekontekst.

Eksisterende bygningers anvendelse i rammeområdet skal kunne fortsætte indtil, at der foreligger lokalplan for rammeområdets anvendelse. Forinden anvendelsen i henhold til nærværende kommuneplanramme kan realiseres, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for området, idet nærværende kommuneplanramme ikke medfører byggeret i rammeplanområdet.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Christian Myrhøj

Indsendt

15/08/2023 20:11

Sagsnummer

HS6069636

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her