Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Planstrategi 2023 - Skæring

Høringsvar til Planstrategi 2023

Planstrategien inddrager ikke allerede gode tiltag og tanker efter min menig.

Skæring er igen i søgelyset for økonomisk gevinst på bekostning af natur og mennesker. Der er stærke kræfter igang og det er forståeligt at det er svært at holde for. Vi der bor i området, og netop værner om de værdier vi har håber på inddragelse og indsigt.

Værdier og tanker der ikke bliver udnyttet i planstrategien inden for:

* Bæredygtighed
* Infrastruktur
* Faciliteter skole/sport
* Hensyn til vild natur
* Hensyn til mennesker

Bæredygtighed
Transport til og fra området. De gode tanker omkring Letbanen der blev til for at spare miljøet for en masse energi og brændstof bliver ikke inddraget i planen.
Ideer om at udbygge områder hvor letbanen har sin rute er ikke udnyttet godt nok. De familier der flytter til området vil ofte have brug for 2 biler.

Så hvorfor ikke udbygge i bynære områder ind mod byen ved letbanestrækningen hvor det er muligt?

Infrastruktur
Flere biler skaber mere præs på - også på små skoleveje etc.
Kommunen har svært ved at se områdets behov. Specielt bløde trafikanter bliver ikke taget alvorligt - senest er der sat hastighedsbegrænsning på 40 op i området men på den mest farlige vej med meget lidt udsyn, har man ikke ulejliget sig med i det mindste at sætte et Max 50 skilt op. Da du kører fra Skæring by og ind i natur og landlige omgivelser med normale 80 km timen - kan mange misforstå og ikke vide at der er en begrænsning på Max 50 og farlige vej forhold forude.
Kommunens prioriteringer og hastighed i udbygningen af vej og fortove ved Skæring Strand siger også noget om prioriteterne. Indtægterne vil kommunen gerne have men udgifterne...

Hvordan kan vi stole på at kommunen ikke bare vil lade stå til med trafikale udfordringer med over 1000 flere beboer biler... hertil kommer gæster, leveringer med varevogn etc?

Faciliteter skole/sport
Hvor skal den nye skole være.... er de næste skridt at bebygge alle de grønne arealer ved Skæring Skole?

En del af gode værdier er at der er plads i lokalområdet til dig. Området er kendt for sin store tilslutning til sport. Medmindre kommunen investere enormt i området, vil de der er tilmeldt sport... håndbold, fodbold etc nok skulle dele deres plads med naboen.

Hvem vil fortælle børnene at der ikke er plads til dem på sportsholdene... der er nok rift om pladerne i forvejen?

Hensyn til vild natur
Når der ikke er en plan for at bebygge i mere bynæreområder er det vel åbentlyst at man vil trække alt det man kan af ud af sådan et projekt i området på bekostning af dyrelivet. Her er både vådområder og små skovområder der går tabt.

Er det blevet belyst hvad naturens flora og fauna har af værdi for de dyr og insekter, der lever der kontra at bebygge en mark uden vådområde og skov?

Jeg vil påstå at områdets liv har vundet hævd over området. Der er så lidt tilbage i det lille trekantsområde der indkredses af Grenåvej, motorvej og Skæring strand med havet.
Måske har man også planer om at gøre det til en mini engsø med sti system omkring her er min påstand at der er for lidt plads til at tro at man kan lave en mini engsø. Dyrerne fortrækker. Og så gør vi, som vi altid har gjort - siger farvel til vild natur.

Tankevækkende er at de gode tanker om flere penge til vild natur bare bliver en øvelse i at flytte pengene rundt på bekostning af vores natur. Vi nedlægger et grønt område for så at pose penge i et andet område for at få et mere grønt Danmark. Det er nu vi har muligheden til at bevare det vi trods alt har her i Skæring.

Et grønnere Danmark
Kilde:
https://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/200-mio-kroner-ekstra-til-et-groennere-landbrug-i-2021/

“Der kommer flere penge til at gøre dansk landbrug grønnere i 2021. Alene til tilskudsordninger til minivådområder, privat skovrejsning og miljøteknologi er der 200 mio. kroner ekstra til landmænd og lodsejere i 2021 sammenlignet med 2020.”

Det er med omtanke beslutninger skal tages, når vi mennesker laver ændringer på naturens vegne. Ellers siger vi også farvel til de dyr vi har i området...
Flagermus - forskellige typer (totalt fredet)
Ræv
Rådyr
Hare
Røde egern
Sorte egern
Pindsvin
Husmår
Skovmår
Iller
Firben
Vandsalamander - lille og stor
Spidssnudet frø
Butsnudet frø
Tudser
Snog
Kirkeugle
Spurvehøg
Duehøg
Vandrefalk
Loddenbenet musvåge
Musvåge
Havørne
Fiskehejre
Vibe
Lærke
Rødhals
Svale
Musvit
Solsorte
Gråspurv
Skovspurv
Gransanger
Vipstjert
Grønsisken
Gærdesmutte
Bogfinke
Dompap
Rødkælk
Blåmejse
Fuglekonge
Nattergal
Stær
Husskade
Skovskade
Råge
Fasan
Agerhøne
Gravand
Gråand
Gæs på træk

Prøv at se på en kommune som Silkeborg her værnes der om naturen i det bynære.
Hvad er målsætningen i Århus kommune - at nedlægge vild natur...


Hensyn til mennesker
At vælge nye beboelsesområder med omhu og med blik for at områdets særegn som man først var tiltrukket af ikke ødelægges er svært, men det er afgørende. Mister vi områdets værdier er det både ærgerligt for nytilflytterne men i særdeleshed katastrofalt for de nuværende beboere.

Tá fx områderne ved Moesgård kysten syd for Århus. Alle er enige om at det er fantastiske naturområder og det ikke skal udstykkes til kommerciel brug. Det samme har vi i Skæring - kysten nord for Århus.

Der burde være en selvfølge at beskytte et så flot område som Skæring.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anette Reese

Indsendt

15/08/2023 20:33

Sagsnummer

HS3684608

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her