Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Grøn strategi for Aarhus

Som jeg læser planstrategien, er den kommende grønne strategi baseret på sammenhængende grønne korridorer imellem bebyggelser, ofte kædet sammen med strategien for overfladevand.
Jeg savner en strategi for begrønning af vores veje, herunder primært vores store fælles brede trafikkorridorer. Meget af det planlagte grønne, er ikke tilgængeligt fra bil, hvor en stor del færdes
Der er to primære begrundelser.
#1 Historisk har Aarhus været stærk og dygtig til dette. Begrønningen af ringgaden, Viborgvej og Langelandsgade, er produktet af visioner fra over 60 år siden. Vi nyder rigtig godt af dette i dag og de er et klart og stemningsskabende træk i bybilledet
Men disse træer er udfordrede og ofte ikke tilstrækkeligt beskyttede i forbindelse med vejarbejde og byggeri. Det kræver vilje og synlighed om værdien af dette træk

2# Med er større fokus på klimaforandringer spiller træerne en meget stor og fornyet rolle i forbedring af dette. I Europa syd for os, arbejdes nu aktivt med vej-træer til at skygge over mørke belægninger, sådan at varmen fra belægningerne ikke forstærker den globale opvarmning. Dette er ikke ofte et problem for os, men de varme måneder i foråret 2023, viser at vi også hos os har et stort ansvar for at køle vores mørke overflader. Vejtræer bliver derfor genindført overalt, bør også være en del af Aarhus fremtidige strategi for forbedring af klimaet.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Dorthe Vestergaard

Indsendt

15/08/2023 20:44

Sagsnummer

HS8204479

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her