Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Høringssvar til Planstrategi 2023

Administrativt høringssvar til Aarhus Kommunes Planstrategi 2023, 10. august 2023

Skanderborg Kommune har noteret sig, at Aarhus Kommunes Planstrategi 2023 netop nu er i offentlig høring. Vi bakker med dette høringssvar op om de pejlemærker, som Planstrategi 2023 fremsætter og kvitterer for den fremstrakte hånd til fortsat østjysk og regionalt samarbejde.

Med Planstrategi 2023 sætter Aarhus Kommune fokus på udvikling af flere elementer i de kommende år, som fx mobilitet, klimatilpasning, et styrket regionalt samarbejde om erhvervsudvikling og udviklingen af jernbaneforbindelsen mellem Aarhus og Silkeborg. Det er områder, hvor vi i Skanderborg har stærke fælles interesser med Aarhus.

Vi har i dag et stærkt og godt samarbejde med Aarhus kommune - både i regi af Business Region Aarhus og på administrativt niveau, bl.a. om ovennævnte områder. Derfor kan vi kun støtte op forslag til Planstrategi 2023, og det fokus den lægger på at skabe en stærk udvikling i et mere sammenhængende Østjylland, som det eksempelvis fremgår på side 19:”…styrket planlægningsmæssigt samarbejde med nabokommunerne om bosætning, erhverv og mobilitet med henblik på etablering af en mere kompakt byregion med sammenhængende infrastruktur og koordinerede byudviklingsstrategier.”

Vi kvitterer for invitationen til samarbejde og ser frem til yderligere dialog samt et fortsat godt samarbejde, efterhånden som elementerne i Planstrategi 2023 skal realiseres.

Med venlig hilsen,
Hanne Nissen Toksvig
Chef for Udvikling, Kultur og Erhverv
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Malene Højberg

Indsendt

15/08/2023 21:22

Sagsnummer

HS3358881

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her