Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Planstrategi 2023, netværk og nærvær, Skæring Strand

Jeg er meget uforstående overfor forslaget om massiv bebyggelse af større område på markarealerne bag Skæring Strand. Skæring Strand er efterhånden et af de eneste kystnære områder der har bibeholdt den oprindelige natur, med høje træer og skovarealer i tæt relation til den beboelse der har eksisteret her i årtier. At kommunen for få år siden foreslog lokalplan med konvertering fra sommerhus til helårsområde, som gik igennem med det smalleste mandat i mands minde, var allerede et hårdt slag for den natur som Skæring Strand har været kendt for. Hvis ikke kommunen holder fast i sine løfter vil området desværre med tiden miste sit særpræg og minde mere om Risskov parcellerne med betonhegn og glaserede tegl. Træerne borte.
Tekker gruppens ønskede udnyttelse af området med større omfartsvej gennem området vil være et dødsstød til det grønne område som Skæring Strand trods ovenstående stadig er. Forslaget har været oppe før. Der var massiv modstand og det blev frafaldet. At det nu kommer op igen kan kun betyde en ting, at kommunen har en betydelig økonomisk interesse i det på sigt. At det skulle være pga boligmangel er svært at forstå, som der aktuelt står hundredevis af boliger ledige i Aarhus. Det går stik imod den ‘grønne intention’ som sidste lokalplan i området (for få år siden) bebudede.
Så, Nej tak - ikke flere tiltag i Skæring Strand - ro på nu…
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

thomas maigaard

Indsendt

15/08/2023 22:09

Sagsnummer

HS1229659

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her