Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Opbakning til "Nej tak til sti-forbindelse

Vi støtter op om høringssvar sagnummer:HS0942124 - Nej tak til Sti-forbindelse mellem Skæring Skovby og Vorrevangs alle.

Som husejer med beboelse langs en potentiel sti mellem skæring skovby og Vorrevangs alle, er det vores store bekymring at trafik via en sti vil påvirke det meget rige dyreliv med rådyr, harer og insekter som findes langs læbæltet i dag.
Vi ser ikke noget behov for et ekstra stisystem da vi på Vorrevangs alle allerede har et velfungerende stisystem til både Hjortshøj og Skæring. Derudover vil en potentiel ekstra sti forøge indbrudsraten på Vorrevangs alle betydeligt, samt åbne op for det lukkede og trygge børnemiljø, som vi er mange der netop bor her for i dag. Det vil skabe utryghed.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Peter Budde Lautrup

Indsendt

15/08/2023 22:36

Sagsnummer

HS3603254

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her