Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanen for Randersvej

Indsigelse mod Helhedsplan for Randresvej

Vedr. Helhedsplan for Randersvej.

Den 13. juni afholdt Århus kommune et møde for at orientere om den reviderede Helhedsplan.
En kommunal medarbejder forklarede at, af mere end de 600 protester og indsigelser der indkom efter den første Helhedsplan, var halvdelen positive og halvdelen negative.
Efter at have læst dem, kan jeg konstatere at der stort set ikke er nogen positive. Der er derfor tale om en fordrejning af de faktiske forhold.
Jeg betragter beboerne inden for helhedsplanen for enten vindere eller tabere, vinderne er dem som ikke bliver berørt af Helhedsplanen, og taberne er dem som bliver berørt.
Helhedsplanen er vanskelig at læse, da der ikke er nogen forklaringer, begrundelser, beregninger eller lignende der kan understøtte alle de beskrivelser om mødesteder og komme hinanden ved osv. Det er et udtryk for nogle kommunale medarbejderes subjektive opfattelse af hvad planlægning er, og resultatet virker som ”luft og ukontrolleret fantasier”, uden relation til virkeligheden og det aktuelle område. Logikken er simpelthen sat ud af kraft
Det fremgår af helhedsplanens illustrationer at bygningerne der omfatter Rema 1000, McDonald’s Flugger, Ingo m.fl. ikke længere skal være, hvor de befinder sig hvor de er nu.
Vi har efterfølgende modtaget en ”situationsplan” fra fællesrådet, der viser at, der ved Randersvej 164, (Shell tanken), er en plan om en dagligvarebutik på 1300 m2 og en fastfood butik 366 m2.
Vi kontaktede Århus kommune for at få en nærmere orientering, medarbejderen fortalte at kommunen har modtaget en ansøgning om byggetilladelse og at ansøgeren ikke ville vente på at helhedsplanen skulle blive godkendt, og derfor ønskede ansøgningen godkendt, på grundlag af den gældende lokalplan 296, og derefter kunne ansøgeren på et senere tidspunkt, på grundlag af en efterfølgende lokalplan øge bygningshøjden i forhold til hvad Lokalplan 296, giver mulighed for.
At flytte, etablere disse butikker til en placering ved ”Shell” området er et meget dårligt valg, det vil betyder at kunder, der ønsker besøge disse butikker kun kan få adgang til området, når man kommer nede fra Stjernepladsen og kører mod området, og tilsvarende når man forlader området her kan man kun køre til højre, og herefter er det kompliceret at finde vej tilbage. Tilsvarende når man kommer fra nord, så skal man ned omkring Stjernepladsen og derefter finde vej til området.
Denne forringede tilgængelighed vil efter min bedste vurdering betyde at butikkerne vil miste op mod halvdelen af deres omsætning.
Når bilerne ankommer til området skal de køre over cykelstien og fortovet inden de kan parkere, og tilsvarende når de forlader området skal de over fortov og cykelsti inden de kommer ud på kørebanen. Der er tale om butikker med stor trafik intensitet og Randersvej er meget trafikeret.Så der er stor mulighed for konfrontation og konflikt mellem bløde og hårde trafikanter.
Inden for trafikplanlægning er det et princip, at man skal søge at adskille hårde og bløde trafikanter så godt som muligt, og sikre at når de skal krydse hinandens baner, skal det ske under hensigtsmæssige forhold. Dette hensyn er helt udeladt her.
De problemer der er anført her er ikke til stede, ved butikkernes nuværende placering.
Hvis kommunen godkender Helhedsplanen i den foreliggende udformning, vil det udløse et planmæssigt, trafikalt og parkeringsmæssigt og ikke mindst et økonomisk kaos, og man skal her erindre, at uanset om det er virksomhederne eller kommunen, der betaler for de foreslåede ændringer, så ender regningen til slut ved skatteyderne/ forbrugerne.
Af Helhedsplanen fremgår det at man ønsker at bygge etageboliger helt frem til Randersvej. Det vil betyde at trafik til disse boliger ikke vil kunne parkere på Randersvej, men skal føres ind i området, bag ved boligerne. Det betyder en unødig trafikal og miljømæssig belastning, af det bagved liggende boligområde.
Der er ikke nogen fornuftig begrundelse for at bygningerne skal etableres helt frem til Randersvej, og det skal derfor anbefales at etablere en parallelvej til Randersvej, således at trafik til de planlagte boliger og forretninger kan foregå foran bygningerne på en sikker og hensigtsmæssig måde.
Helhedsplanen er ikke bare dårlig, den virker uansvarlig og på visse områder helt overflødig.
Det skal henstilles at Helhedsplanen sættes i bero indtil videre.

Venlig hilsen
Ulla Madsen/ Jørgen Pedersen
Kastaniegade 3
8200 Århus N
Tlf. 61519094
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jørgen Pedersen

Indsendt

29/06/2023 13:17

Sagsnummer

HS1998776

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00