Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Helhedsplanen for Randersvej

Fornyet høring af strategisk helhedsplan for byudviklingen mellem Ringgaden og Ringvejen

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Helhedsplanen.

 

Helhedsplanen for Randersvej har oplevet stor opmærksomhed fra borgerne på Christiansbjerg, Risvangen og Trøjborg. Helhedsplanen blev første gang offentliggjort i foråret 2022, hvor der blev afgivet over 600 høringsbidrag i den offentlige høring af helhedsplanen. Høringsbidragene var overvejende kritiske overfor udviklingsmulighederne i villakvartererne på begge sider af Randersvej.

På den baggrund er helhedsplanen nu tilrettet, og mulighederne for at bygge ud og bygge til i villakvartererne bag Randersvej er taget ud af helhedsplanen. Byudviklingen fokuseres nu primært omkring Randersvej og særligt omkring de fire letbanestop på strækningen fra Ringgaden til Ringvejen.

Alle høringsbidrag fra den offentlige høring i 2022 vil blive besvaret og fremlagt for byrådet sammen med høringsbidragene fra denne høring af den tilrettede helhedsplan.

Helhedsplanen kan ses her

Miljørapport

Samtidig med Helhedsplanen er der udarbejdet en Miljørapport.

Miljørapporten kan ses på denne side, under "Materialer".

 

Orienterende borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til et orienterende borgermøde om helhedsplanen for Randersvej.

Tirsdag den 13. juni 2023 kl. 17:00 – 18:30 i Blixens, Brabrand

Formålet med mødet er, at du kan blive orienteret om den tilrettede helhedsplan for Randersvej, og du vil blive klædt på til at kunne indsende et skriftligt høringssvar.

Tilmelding og yderligere oplysninger om mødet kan ses under Begivenheder

 

Materialer (2)

Høringssvar (177)

Helhedsplanen for Randersvej - Ikke god nok

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangen Fællesråd samt høringssvar fra Poul Hald Møller sagsnummer HS0715578. Jeg bor på den øvre ende af Havrebakken og vil især fremhæ…

Helhedsplan Randersvej

Tilslutter mig høringssvar fra Riisvangens Fællesråd Stærkt imod højhuse som “byport”. Nyopførte højhus (øjebæ), som omslutter det gamle vandtårn, hindrer noget af aftensolen på…

Helhedsplan for Randersvej

Som udgangspunkt kan jeg fuldt ud tilslutte mig høringssvaret fra Riisvangens Fællesråd, både vedr. den kritik der fremsættes og de forslag og opfordringer til at gentænke helhedsp…

Helhedplanen for Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangen Fællesråd

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangens fællesråd

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangens fællesråd.

Helhedsplan Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvar fra Risvangens Fællesråd. Med venlig hilsen Nina Konstantin Nissen

Høringssvar for Helhedsplanen for Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvarene fra Christiansbjergs Fællesråd og Riisvangens Fællesråd.

Jeg tilslutter mig Risvangen Fællesråds svar

Jeg tilslutter mig Risvangen Fællesråds svar

Nej til Helhedsplanen

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangens fællesråd. Udover de åbenlyse gener for nuværende beboere i form af øget trafik, skygge, indkig mv. så undrer det mig, at vores po…

Helhedsplan for Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangen Fællesråd.

Bæredygtig byudvikling kræver mod til at holde fast i stedets kvaliteter

se venligst vedhæftede pdf-fil

HØRINGSSVAR: ENDNU ET MISFORHOLD MELLEM VISION, TANKE OG PLAN – NEJ TAK TIL DEN NUVÆRENDE HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ.

HØRINGSSVAR: ENDNU ET MISFORHOLD MELLEM VISION, TANKE OG PLAN – NEJ TAK TIL DEN NUVÆRENDE HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ. Dette høringssvar skal ses som et indlæg til og kritik af …

HØRINGSSVAR: NEJ TAK TIL ETAGEBYGGERI I BAGHAVEN – NEJ TAK TIL DEN NUVÆRENDE HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ.

HØRINGSSVAR: NEJ TAK TIL ETAGEBYGGERI I BAGHAVEN – NEJ TAK TIL DEN NUVÆRENDE HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ. Dette høringssvar er en kritik af Helhedsplanens nuværende udformning. D…

Helhedsplanen for Randersvej

Tak for at lytte til beboernes synspunkter og bekymringer i forbindelse med den nye plan for Randersvej. Det er virkelig positivt, at I har taget hensyn til os beboere i udformning…

Fokus på beboere fremfor bilister

Kvartererne omkring Randersvej er gode steder at bo. Men samtidigt er området præget af at Randersvej er en af byens mest trafikerede veje. Dette betyder at støj og luftforurening …

Helhedsplan randersvej

Jeg vil som beboer på Reginehøj i sammenlagt 45 år tilslutte mig høringssvarene fra Riisvangens Fællesråd samt de mange andre høringssvar der også meget præcist beskriver de mange …

Helhedsplanen er ukonkret og visionsløs

Jeg er imod helhedsplanen, da jeg ikke mener den konkretiserer det, som vi beboer tæt op af Randersvej reelt frygter af konsekvenser af denne fortætning. Det er også uklart, hva…

Helhedsplan Randersvej

Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at jeg er imod, at der bygges højt og tæt i Riisvangen. Jeg er bekymret for, at det vil medføre øget trafik og parkering til gene for områdets bebo…

Helhedsplanen for Randersvej

Jeg tilslutter mig Riisvangens fællesråd høringssvar.

Helhedsplanen for Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangen Fællesråd

Helhedsplanen for Randersvej

Det er dejligt at se, at i har lyttet, og at helhedsplanen er blevet redigeret og nu primært fokuseres omkring Randersvej. Som beboer nordøst for Randersvej er jeg dog stadig bekym…

Helhedsplanen for Randersvej

Det er dejligt at se, at i har lyttet, og at helhedsplanen er blevet redigeret og nu primært fokuseres omkring Randersvej. Som beboer nordøst for Randersvej er jeg dog stadig bekym…

Helhedsplanen for Randersvej

Det er dejligt at se, at i har lyttet, og at helhedsplanen er blevet redigeret og nu primært fokuseres omkring Randersvej. Som beboer nordøst for Randersvej er jeg dog stadig bekym…

Randersvej trænger til fornyelse, men ikke flere høje huse

Jeg hilser en revideret helhedplan velkommen, men er stadig meget bekymret for udsigten til op mod 5 etager langs Randersvej. Jeg mener der bør være max 3 etager for at minimere sk…

Trafikbelastet Randersvej - uegnet til rekreativt ophold

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangens Fællesråd

Fortsat indsigelse mod Helhedsplanen for Randersvej.

Det er glædeligt, at man har fundet ud af at revidere den oprindelige helhedsplan. Det var på tide. Ikke desto mindre må jeg tilslutte mig Riisvangen Fællesråds grundige fact-ba…

Gode takter, men vi er ikke i mål

Først en tak til politikere og embedsmænd for en revideret helhedsplan for Randersvej, der tilsyneladende har taget hensyn til borgernes massive kritik af både forløbet og den førs…

Helhedsplanen for Randersvej

Jeg støtter fuldtud høringssvaret fra Riisvangens Fællesråd ang. den reviderede Helhedsplan for Randersvej. Som deltager i begge borgerorienteringsmøder ang. helhedsplanen forvente…

Helhedsplanen løser ikke byens problemer

Som familie bosat i Riisvangen, tæt på området der dækker Helhedsplanen, er der flere punkter at være kritisk omkring. Jeg har i dette høringssvar valgt at fokusere på, at Helhedsp…

Bæredygtighed og livskvalitet men ikke støj og fortætning.

Det er beskæmmende at privatinvestorers overskud skal skygge for en bæredygtig og fremsynet plan for et eksisterende villaområde. Har vores byråd ingen ambitioner eller er I/vi all…

Helhedsplan for Randersvej

Bemærkninger til Aarhus Kommunes reviderede Helhedsplan for Randersvej Aarhus Kommune har i kommuneplanen udpeget Randersvej som en af byens vækstakser. En revideret helhedsplan…

Helhedsplan, Randersvej

Vælg dine kampe med omhu! Det er et godt mantra. Vi kan ikke kæmpe mod alt! Set ud fra et større og meget langsigtet perspektiv, så skal der vedtages en helhedsplan for Rande…

Høringssvar fra Skovvangsvej 22-26

HØRINGSSVAR FRA EJERFORENINGEN FOR SKOVVANGSVEJ 22-26 TIL HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ Vi har med interesse læst kommunens udsendte helhedsplan for Randersvej og byudviklingen mel…

Randersvej

Hvis der kommer dagligvarebutikker mm på grunden hvor der pt er servicestationer vil det betyde væsentlig mere trafik på Nordvestpassagen.

Forkast helhedsplanen i sin nuværende form

Det er underligt, at prisdannelsen på lejeboliger i Aarhus ikke følger de almindelige markedsregler om udbud og efterspørgsel, som Martin Tygstrup skriver i sit høringssvar. Med ma…

Høringssvar til helhedsplanen for Randersvej, Ejf. A.H. Winges Vej 1-3

Høringssvar fra Ejerforeningen A.H. Winges Vej 1-3 er vedlagt i vedhæftede pdf-fil. Vi ser gerne positiv imødekommelse, så vi gennem dialog og samarbejde kan udarbejde den rigtige …

Helhedsplanen for Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangens Fællesråd.

Trafikforhold

Tak for den reviderede helhedsplan, der dog ikke kommer helt i mål. Vi tilslutter os de mange gode punkter i høringssvaret fra Riisvangens Fællesråd. Til borgermødet i juni blev de…

Kritikpunkter til revideret Helhedsplan for Randersvej

Kritikpunkter til revideret Helhedsplan for Randersvej Indledende betragtninger Vi er glade for, at fordi kommunen/teknisk forvaltning trods alt lyttede til os efter forrige høri…

Helhedsplan for Randersvej – Forskønnelse af Randersvej JA tak, men høj bebyggelsesfortætning NEJ tak…

Helhedsplan for Randersvej – Forskønnelse af Randersvej JA tak, men høj bebyggelsesfortætning NEJ tak… Kære Folkevalgte Byrødder! Jeg håber meget, I vil læse alle de gode og me…

IKKE MERE ETAGEBYGGERI LANGS RANDERVEJ

Jeg er MEGET IMOD etagebyggeri og højhusbyggeri på den østlige side af Randersvej samt i Ringvejkrydset og Ringgadekrydset. Der er nu i området mange ledige lejemål, som står gaben…

Høringssvar

Kommentarer til Helhedsplanen for Randersvej fra Ringgaden til Ringvejen

Helhedsplan Randersvej

Det ville være dejligt med beplantning på Randersvej, Stjernepladsen og Stockholmsgade, men nej til mere højt etagebyggeri langs Randersvej. Tilslutter mig derfor Riisvangens fælle…

Helhedsplan Randersvej

Jeg vil faktisk gøre min indvindig mod helhedsplanen ganske kort. Jeg er imod det nuværende forslag. Jeg tror overhovedet ikke på kommunens oplæg som er pakket ind i fine ord og …

Nej tak til helhedsplanen

Jeg er imod helhedsplanen, da jeg allerede synes, at Randersvej er blevet mørkere af højt byggeri på den ene side, og udsigterne til højt byggeri på den anden side vil kun gøre det…

Hvad med Kastaniegade?

Ud fra et større perspektiv er det helt nødvendigt, at der vedtages en helhedsplan for området langs Randersvej, så nuværende og kommende potentielle beboere i området får mere sik…

Bemærkninger til opdateret helhedsplan

Vedlagt

Uenig med helhedsplanen

Jeg er uenig med helhedaplanen. Jeg synes ikke der skal bygges højt, og jeg synes det er åndsvagt, at i forventer at mange flere kan flytte til området uden, at der kommer flere pa…

Helhedsplan for Randersvej er forbedret betydeligt, men endnu ikke i mål

Jeg noterer med tilfredshed, at muligheden for etagebyggeri og fortætning i villakvarterne i Riisvangen og på Christiansbjerg er fjernet i den tilrettede strategiske helhedsplan fo…

TILRETTET HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ HALTER FORTSAT TRODS MARKANTE FORBEDRINGER

Jeg finder det svært positivt, at der er blevet lyttet til indvendingerne i forhold til inddragelse af de attraktive parcelhuskvarterer på Christiansbjerg og i Riisvangen. Allerede…

Helheds planen randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra risvangen fællesrådet

Dårlig ide. Ikke optimalt

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangen fællesråd

Helhedsplanen

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangen fællesråd

Nej tak!

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra risvangens fællesråd!

Høringssvar fra to bekymrede beboere på Christiansberg

For at 'spare' jer fra flere ord, vælger vi at tilslutte os høringssvaret fra Riisvangens Fællesråd. Vi kunne ikke formulere det bedre selv. Lidt nytænkning, tak. Og sæt livskva…

Høringsvar for helhedsplanen Randersvej

Vi ønsker ikke yderligere fortætning og etagebyggeri i vort bemærkelsesværdige kvarter. Dette vil forøge støj- og lysgener betragteligt og medføre øget luftforurening, hvilket med…

Støtter Riisvangens fællesråds høringssvar

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangens fællesråd. Men jeg savner planer for etablering af sikre trafikveje for de bløde trafikanter. Eksempel: Da forældrene til børne…

Nej tak til byfortætning med nye bygninger på 5, 4 og 3 etager

Vi bor i Kastaniegade, hvor vores baghave (en grøn oase med høje træer og stor biodiversitet) støder op til området med Mc Donalds, Ingo og Rema 1000. Vi er glade for, at inddrage…

Helhedsplan Randersvej

Jeg er imod skyggeskabende bygninger, mere trafik og ændret lokalmiljø.

Helhedsplanen Randersvej

Jeg er bekymret for den nye plan, som vil give mulighed for at støjsikre Risvangen/Christiansbjerg med høje huse langs Randersvej. Det er dejligt der tænkes i støjsikring for os de…

Hvorfor unødig fortætning langs Randersvej?

Der er i forvejen omkring 10.000 ledige boliger i Aarhus. Hvorfor så ikke tage en tænkepause i boligbyggeriet og overveje, hvad man ellers kan gøre for at optimere omgivelserne for…

Begræns skyggepåvirkning og indkig i haver mod eksisterende huse

Jeg er stærkt bekymret for det foreslåede tilladte antal etager i de nye bygninger langs Randersvej. Så høje bygninger som foreslås vil have en negativ indvirkning på de omkringlig…

Kastaniegade bør være en del af helhedsplanen

Overskrift: Kastaniegade bør være en del af helhedsplanen 6 ud af 10 af husene på Kastaniegade er enige om, at Kastaniegade bør inddrages i helhedsplanen med henblik på mulighed…

Tænk på HELHEDEN i Helhedsplanen

Der er klart bedre takter i den reviderede Helhedsplan for Randersvej med Transform som rådgiver. Jeg kan støtte op om at betragte arealerne langs Randersvej som en helhed beståend…

HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ

Jeg tilslutter mig de mange velovervejede høringssvar, der giver et kraftigt fingerpeg om, at den af Århus Kommune fremlagte helhedsplan bør revideres og præciseres. Det er mit hå…

Helhedsplanen for Randersvej.

Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at jeg er imod at der bygges højt og tæt i Riisvangen. Det villle ødelægge den idyl der er ved at bo i byen i byen. Med fokus på den grønne omsti…

Helhedsplanen for Randersvej

Jeg støtter på ingen måde at der bygges højere og tættere i Riisvangen. Derimod vil jeg gerne bevare vores nære, rolige og velfungerende lokalmiljø.

Tilslutning til Riisvangen Fællesråds høringssvar

Jeg støtter op om vores dygtige fællesråds gennemarbejdede høringssvar. På trods af de klare forbedringer af den oprindelige helhedsplan er der stadig meget, der ikke giver mening …

Imod!

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangen fællesråd.

Helhedsplan Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangens fællesråd. Jeg er imod, at der bygges højt og tæt i Riisvangen, og jeg ønsker at bevare de velfungerende villakvarterer og grønne o…

Helhedsplan Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangens fællesråd. Hilsen Sophia

Bevar vores villakvarterer

Kære politikere, Jeg håber oprindeligt at i vil lytte til os berørte borgere i området. Vi elsker vores villakvarter, men er dybt bekymret for fremtiden med jeres planer. Pa…

Nej tak!

Kære politikere, Jeg håber oprindeligt at i vil lytte til os berørte borgere i området. Vi elsker vores villakvarter, men er dybt bekymret for fremtiden med jeres planer. Pa…

Høringssvar Riisvangen

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangens fællesråd.

Randersvej Strategisk helhedsplan for byudviklingen mellem Ringggaden og Ringvejen

Helhedsplan for Randersvej mellem Ringgaden og Ringvejen, august 2023 Dette høringssvar er indsendt to gange, det første høringssvar blev vedhæftet som en fil. JEG TILSLUTTE…

Jeg stemmer imod helhedsplanen

Jeg er imod den rettede helhedsplan for Randersvej. Min familie flyttede netop til dette dejlige boligkvarter i 2019 fordi det er et af de få bynære villakvarterer i Aarhus. En for…

Helhedsplanen for Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangens Fælles. Villakvarterene skal bevares, ligesom der ikke bør bygges højere end 2-3 etager ud mod Randersvej. Det forlyder, at der…

Stadig ikke godt nok

I en tid med mere trafik og mere stress blandt borgerne, er det uhensigtsmæssigt at lægge unødigt pres på gode villakvarterende med flere biler og mere skygge, i stedet for at byud…

Helhedsplan Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra riisvangens fællesråd

Helhedsplanen for Randersvej

Jeg er bekymret for, hvad der vil betyde for vores velfungerende boligkvarter og lokalmiljø, hvis der kommer høj og tæt bebyggelse og mere trafik.

Helhedsplan Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangens fællesråd og ønsker ikke højt byggeri og manglende hensyntagen til omkringliggende villaer.

Nej tak til helhedsplan

Jeg tilslutter mig fællesrådets protester mod helhedsplanen og for højt byggeri samt for meget trafik i villaområder.

soesml@gmail.com

Jeg stemmer imod forslaget. Der er masser af tomme lejligheder i Aarhus. Tag ikke alt charmen ud af vores by. Det gamle og det skæve er med til at give byen sjæl, så alt ikke bare …

protest mod helhedsplan

Jeg til slutter mig fællesrådets og andre Riisvang-beboeres kritik af den nye helhedplan. Og jeg deler den store bekymring om alt for højt byggeri og væsentlig mere trafik i område…

Fokus på overgang fra Randersvej til bagvedliggende villakvarter

Vi ønsker en ændring i retningslinjerne for projekter ved letbane-stoppet Stockholmsgade. Vi mener princippet om max. ét etagespring til næste bygning, med udgangsgangspunkt i eksi…

Byg lavt og gør noget ved trafikstøjen

Byg lavt og gør noget ved trafikstøjen. På vores matrikel var glæden stor, da vi den 4. juni i år modtog en mail fra Aarhus Kommune, der ungefær skrev, at de på baggrund af 600 …

Helhedsplanen for Randersvej og Riisvangen

Året er 2034, juni: jeg cykler om eftermiddagen fra midtbyen i et støjhelvede, krydser Ringgaden og kommer nu på Randersvej ind bag en stor grøn støjskærm m buske, træer og fsk blo…

Helhedsplanen for Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangen fællesråd.

Kritikpunkter til helhedsplanen for Randersvej. Hvad er det for en by, vi vil have?

Overordnet vil jeg gerne slutte op om Risvangens høringssvar til helhedsplanen for Randersvej. Herudover har jeg helt personligt følgende kommentarer til helhedsplanen Byfort…

Bemærkninger vedr. Helhedsplanen for Randersvej

Det er fint med en Helhedsplan, men det skal være på borgernes præmisser, selv Fællesrådets forslag er for vidtgående. 1. BYRUM De planlæggere hos kommunen, der forestiller sig…

Helhedsplanen for Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangens fællesråd.

Helhedsplan Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangens Fællesråd

Byg lavt og miljørigtigt grønt

Allerførst skal jeg i al korthed blot sige, at jeg er enig i det høringssvar som vores fantastiske fællesråd for Riisvangen har indsendt. Fællesrådet, med Frank Kold som formand, h…

Helhedsplanen for Randersvej

1. Der mangler ikke boliger i området omkring Randersvej fra O1 til O2. 2. Idéen med caféer o.s. v. , er ikke nogen god idé , da man på grund af trafikstøjen , ikke ville kunne t…

Helhedsplanen for Randersvej bør laves om

Helhedsplanen for Randersvej indeholder stadig oplæg til at etablere etagebyggeri hvor der nu ligger villaer/familiehuse. Dette bl.a. på Bakkevænget. Der er mangel på bynære huse/v…

Nej tak til højere bygninger langs Randersvej og nærliggende områder

Jeg tilslutter mig også høringssvaret fra Riisvangen Fællesråd.

Randersvej Strategisk helhedsplan for byudviklingen mellem Ringggaden og Ringvejen

Helhedsplan for Randersvej august 2023

Høringssvar til Helhedsplanen for Randersvej

FEM KOMMENTARER TIL HELHEDSPLANEN FOR RANDERSVEJ: Det er positivt, at Aarhus Kommune ønsker, at der skal foretages en forskønnelse af Randersvej, der en af de store transportve…

Stadig imod fortætning

Klart bedre end sidste oplæg, men jeg synes stadig helhedsplanen har for lidt fokus på et grønt og roligt sted at leve - og for meget på forandringer som "udviklere" kan tjene peng…

Helhedsplanen for Randersvej

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangen Fællesråd.

Vis respekt - Randersvej er ikke velegnet til menneske-boliger

Vi har allerede over 10.000 ledige boliger i Aarhus og vi behøver ikke flere grimme tomme højhuse og slet ikke på et sted hvor mennesker ikke bør bo og udgøre støjværn (der er over…

Nej til høje byggerier

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangens fællesråd.

Høringssvar til helhedsplan for Randersvej

Hvor er det glædeligt at se helhedsplanen for Randersvej er taget af bordet for mit hus, det ville også være total ude af proportioner og rive velfungerende boliger ned og bygge le…

Helhedsplan Randers ej

Jeg tilslutter mig de øvrige afgivne høringssvar og frygter, at vores dejlige kvarter ændrer sig med de massive byggeplaner, der har været planlagt. Skyggevirkninger, trafikstøj, p…

Helhedsplan Randetsvej

Tilslutter mig fuldstændig høringssvaret fra Riisvangens fællesråd. Denne plan er en ommer bevar villakvarterene og bug ikke højere end 2 - 3 etager ved Randersvej. Der alt for m…

Hørringssvar helhedsplan Randersvej

Hermed udtrykkes opbakning til høringssvarene fra Christiansbjerg og Riisvangen fællesråd.

NEJ til høj bebyggelse i 4 + 1 etager langs Randersvej

GENERELT Det er dejligt, at Aarhus Kommune (AAK) vil udvikle vores i forvejen skønne Riisvangen og Christiansbjerg ud fra en helhedsplan, så udviklingen ikke kommer til at ”stritt…

Nej til 5 etager og skygge

Den nuværende bebyggelse langs Randersvej er alt overvejende i 3-4 etager. Hvis den østlige side af Randersvej i planens område kan bebygges med op til 5 etager vil det give omfatt…

Revideret Helhedsplan for Randersvej

Den reviderede helhedsplanen er bedre end den første udgave, men det er endnu ikke godt nok. Jeg ønsker at tilslutte mig det meste, som allerede er skrevet i de nuværende høringssv…

NEJ TAK Helhedsplan Randersvej

Hvorfor skal der bygges over 2-3 etager langs Randersvej for at have en god helhedsplan og man som politiker føler man får sat sit aftryk på byudviklingen i sin embedstid??? Det d…

Etagebyggeri, Støjgener og Miljøpåvirkning

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangens fællesråd. Jeg er glad over beslutningen om at bortfalde den oprindelige helhedsplan. Dette viser, at der er en vilje til at lytte…

Begræns skyggepåvirkning og indkig i haver mod eksisterende huse

Jeg vil gerne fremhæve min bekymring vedrørende det foreslåede tilladte antal etager i de nye bygninger langs Randersvej. De høje bygninger vil have en negativ indvirkning på de om…

Aarhus Smilets by – det er snart slut – jeg siger NEJ tak til helhedsplanen

Kære Jer som træffer beslutninger på alle borgernes vegne. Jeg henvender mig angående den tætte bebyggelse, der er sket i Brynet, Christiansbjerg og andre områder i Aarhus. Jeg …

’KAN VI IKKE GØRE DET LIDT BEDRE…’

Udtalte en tidligere, nulevende, sågar socialdemokratisk statsminister i sin tid. Jo, heldigvis kan vi i dette tilfælde ! Undlad venligst at opføre tilsvarende boligbyggeri på de…

RED RANDERSVEJ - NEJ TAK TIL YDERLIGERE BOLIGBYGGERI LANGS DENNE

Den oprindelige helhedsplan er nu, i sin reviderede udgave, heldigvis blevet mere acceptabel med forskellige ændringer og tiltag - tak for det! Dog synes jeg, ligesom adskillige …

Nej til etagebyggeri - ja til eksisterende boliger

Selv den reviderede helhedsplan er fyldt med luftige formuleringer og viser at de medarbejdere, der har arbejdet med planen ikke kender området og ikke lytter til de der bor i Riis…

Det nye udkast - et lillebitte ja og et stort nej tak

Først tak for revurdering af helhedsplanen. Tanken om en helhed går vi ind for – blot IKKE, hvis den når som helst kan ændres, hvis der kommer en investor med andre planer, evt. en…

Helhedsplanen for Randersvej

Drop fremtidens slumbyggeri langs Randersvej Efter et massivt folkeligt pres er Helhedsplan Randersvej blevet ændret i en mindre skadelig retning. Det er godt at se, at det delt…

Helhedsplan Randersvej

Jeg tilslutter mig det meget udførlige og grundigt udarbejdede høringssvar fra Riisvangens fællesråd.

Det er igen en ommer

Nu da høringsfristen nærmer sig sin afslutning, må jeg konstatere, at der denne gang er betydeligt færre svar end første gang, der var høring om Randersvej-projektet. Årsagen er…

Nej til mere støj og trængsel i Riisvangen

Jeg har med tilfredshed noteret mig, at den første helhedsplan er blevet kraftigt modereret. I den nye plan resterer der dog stadig mange elementer, som vil være fuldstændig uantag…

Gener ved nybebyggelse

Jeg er bekymret for indblik og skyggegener ved planer om 4+1 bebyggelse,der må højst være 3+1 synes jeg.Envidere bekymring for støjgener, dårlig luftkvalitet,for mange biler og par…

revideret helhedsplan / helhedsplanen for randersvej

Der mangler igen klare svare fra kommunen vedr. byggehøjder og bebyggelsesprocenter. Samt hvordan nedtrapning vil blive beregnet. At planchefen svarer: "man ikke vil bindes på …

EN BEDRE PLAN END FØR, MEN STADIG MED MANGE PROBLEMER

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, skal have tak for at have lyttet til de lokale fællesråd og de mange hundrede kritiske høringssvar, som i 2022 mødte den oprindelige strategiske he…

Revideret helhedsplan for Randersvej

Høringssvar om helhedsplan for Randersvej 9. august 2023. Jeg har med glæde konstateret, at planlægningsgruppen og Aarhus kommunes folkevalgte har revideret betragteligt i den f…

TUDE TOSSET: DUMPEKARAKTER TIL ÅRHUS HOMMUNE!

Tude tosset. Dumpekarakter til Århus Kommune! Borgermødet den 13 juni 2023 * Mødet aflyses og flyttes 3 gange * Det skæres ned med en time - fra kl.17 til 18.30 * Et ALT for la…

Vi er der ikke helt endnu – 8 forslag til tilretninger af helhedsplanen for Randersvej

Indledningsvis vil jeg notere, at jeg er fortaler for en sammenhængende helhedsplan for vores område. Os der bor i området kan kun være tjent med, at der udarbejdes en værdiskabend…

Er der modige og visionære politikere tilstede?

Nu er der igen skrevet en utopisk drøm (helhedsplan) om en forskønnelse af Randersvej. Her får man som læser dog hurtigt en fornemmelse af at denne forskønnelse primært fokuserer p…

Pas godt på det gamle og det grønne

Store dele af Aarhus er i den seneste årrække blevet bebygget med høje, ensartede, uinspirerende, tætte betonbyggerier. Årsagen er at denne type byggeri er profitabel for byudvikle…

Helhedsplanen holder (stadig) ikke vand

Helhedsplanen for Randersvej er, i sin nyeste version, stadig yderst problematisk og udtryk for en uacceptabel forståelse af ordet "byudvikling". Et par nedslag: -- Trafik og Byli…

Stop fortættet bebyggelse på Randersvej

Stop med at opføre dumt, byggeri i Aarhus Der er sidst optalt 8-9000 tomme lejligheder i Aarhus kommune. langt de fleste er bygget inden for de sidste 5-8 år Det er ikke bæredygt…

Helhedsplanen Randersvej Parkering

Planer om fortætning af bebyggelsen ved, og på Randersvej, vil med erfaringsvis stor sandsynlighed, medføre trafikale problemer i Risvangen og på Christiansbjerg. I dag er disse om…

NEJ TIL HELHEDSPLANEN FOR RANDERSVEJ !!!

Hvor meget skal man finde sig i..?? NEJ...til Århus Kommunes Helhedsplan; Randersvej… Et gammelt ordsprog siger at: Hvis man falder i søvn i et demokrati - så risikerer man…

vejstøj er skadeligt

Støjniveauet på Randersvej er over 75dB. Det vil vi gerne afskærmes for, og derfor foreslår vi , som Lars Andersen, som minimum et støjværn fra Stjernepladsen til Ringvejen.

Helhedsplanen for Randersvej - Nej

NEJ til helhedsplanen! Det er fuldstændig uacceptabelt at en lille gruppe kommunalpolitikere, uden større viden og kendskab til et attraktivt villaområde i Aarhus N, kan foreslå e…

Helhedsplan for Randersvej

Jeg tilslutter mig alle de høringssvar som allerede er skrevet.

STØJ OG FORTÆTNING - RIMER IKKE PÅ LIVSKVALITET, BÆRERDYGTIGHED OG BIODIVERSITET

STØJ OG FORTÆTNING - RIMER IKKE PÅ LIVSKVALITET, BÆRERDYGTIGHED OG BIODIVERSITET Aarhus som GRØN BY. Det er meget svært at finde meningen med at skabe en sund og grøn by for de…

Støj er den primære udfordring i helhedsplan for Randersvej

STØJ ER DEN PRIMÆRE UDFORDRING I HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ Hovedproblemet med planlægning af nye boliger langs Randersvej er helt klart vejstøj. Der er efterhånden klar evidens fo…

Revideret helhedsplan for Randersvej

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE DEN REVIDEREDE/TILRETTEDE HELHEDSPLAN. Indledningsvist er det betryggende at konstatere, at området for Helhedsplanen er væsentligt reduceret, men selve …

Helhedsplanen for Randersvej

Høringssvar fra Christiansbjerg Fællesråd.

Vigtig med god gennemtænkt urbanisering

Den reviderede høringsplan er et skridt i den rigtige retning, men som høringssvaret fra Riisvangens Fællesråd gør opmærksom på, er der stadig nogle problemer, specielt omkring bok…

Parkering + Partikelforurening + Skygger + En fejlagtig betegnelse af en plads

Jeg har nogle indvendinger imod det nye forslag til helhedsplan 1. PARKERING: Med forslaget følger en anslået befolkningstilvækst i ejendommene på og ved Randersvej på anslået 7…

Byrum + støj + kantzoner + kommunens egne arealer + indvending mod forslagets format

Det glæder mig, at den første helhedsplan blev taget af bordet. Den nye helhedsplan er mindre indgribende og er en klar forbedring i forhold til det oprindelige forslag. Alligeve…

Randersvej helhedsplan kritik

Er der en bedemand til stede? Fortætning på Randersvej-flere borgere flere biler. Trafikstøj Den målte trafikstøj på Randersvej er allerede for høj, og er sundhedsskade…

Helhedsplan for Randersvej

Der er masser af ledige boliger i Århus - i skrivende stund ca. 10.000. Ledige boliger forfalder, skaber tristhed og får området til at se forladt og ensomt ud. Hvorfor bygge flere…

Forkast helhedsplanen i sin nuværende form

Med knap 650 høringssvar, hvoraf 95% var negative, afviste borgere fra Christiansbjerg, Trøjborg og Riisvangen i sommeren 2022 kommunens helhedsplan for Randersvej. Trods borgern…

Høringssvar for Helhedsplan for Randersvej, Aarhus N

Jeg tilslutter mig alle de høringssvar, som allerede er skrevet

KRITIK AF HELHEDSPLAN

Jeg er bekymret for: - Massive indkigs og skyggegener pga. planer om alt for højt byggeri. - Støjgener - dårlig luftkvalitet - for mange biler - for lidt plads til liv og krea…

En utilstrækkelig helhedsplan - helt uden helheder!

Riisvangen Fællesråd vedhæfter her sit høringssvar. Med venlig hilsen Frank Kold Sørensen Formand, Riisvangens Fællesråd.

Handlingsplan for Randersvej

BYENS BEHOV, der er ca. 10.000 ledige boliger. Hvor mange er almene boliger?Hvilke borgere bygges der til? Hvad med P pladser ved øget byggeri langs Randersvej? Når man inddrager…

Svar til helhedsplan Randersvej - Nej forslag om at afvikle eksisterede velfungerende huse

Aarhus Kommune, Som beboer på Riisvangen, specifikt Bakkevænget, er jeg stadigvæk STOR modstander af Helhedsplanen. I aviserne skriver de at der er over 10.000 ledige lejligheder…

KRITIK AF REVIDERET HELHEDSPLAN OG MANGELFULDT INFORMATIONSMATERIALE + alternativt forslag

FORSLAG TIL ALTERNATIV HELHEDSPLAN: Bevar bygninger, som fungerer fint. Undgå unødvendig nedrivning. Drop opførelsen af flere nye højhuse langs Randersvej. Byg i stedet en effe…

Helhedsplan Randersvej

Nej tak til den reviderede helhedsplan Hvordan kan I politikere finde på at ville nedrive villaer og arealer for at bygge etageboliger som alligevel står tomme, der er ca. 10.000 …

Nej til etagebyggeri/helhedsplan Randersvej

NEJ til helhedsplanen! Det er fuldstændig uacceptabelt at en lille gruppe kommunal politikere, uden større viden og kendskab til et attraktivt villaområde i Aarhus N, kan foreslå …

Helhedsplan Randersvej, Nej til etagebyggeri

Nej til den reviderede helhedsplan Hvorfor skal man nedrive villaer og arealer for at bygge etageboliger som alligevel står tomme, der er ca. 10.000 lejeboliger ledige i Aarhus hv…

Høringssvar med kritik af 4 punkter og et forslag om genovervejelse

Helhedsplanen for Randersvej er i sin nuværende form begrænsende for skadevirkningerne på villakvartererne bag Randersvej. Tak for det. MEN – det er slet ikke godt nok. Planen v…

Kritik af proces og plan

Der er allerede fremført vigtige og vægtige argumenter imod nedrivning af villaer i Riisvangen. Jeg har selv har fremsendt såvel høringssvar i forrige runde, samt åbent brev til Bo…

Randersvej – Strategisk helhedsplan for byudviklingen mellem Ringgaden og Randersvej

Se venligst vedhæftede høringssvar..

Drop boligbyggeri langs Randersvej

Melding i nyhederne den 12.juli 2023: Mindst 10.000 ledige lejligheder i Aarhus. Forskellige tiltag for at 'købe' folk til at flytte i lejlighederne. - Og så skal der efter planern…

9 kritikpunkter til den nye helhedsplan - august '23

- Jeg finder det fuldstændig utilstedeligt at Aarhus Kommune fortsat lader de såkaldte byudviklere plastre byen til med boliger. Der er altid brug for gode boliger, men der er aktu…

RIISVANGEN SOM VELETABLERET VILLAKVARTER BØR BEVARES

Aarhus er en by i konstant udvikling, og heldigvis! Dog mener jeg, at man skal lade det stå, som allerede er veletableret, og som er kært for så mange familier og mennesker. Riisva…

Fire kritikpunkter til Helhedsplan for Randersvej

At helhedsplan for Randersvej er justeret i forhold til den oprindelige udgave er langt hen ad vejen udmærket. Særligt er det positivt, at området for omdannelse og fortætning er b…

Indsigelse mod Helhedsplan for Randersvej.

Vedrørende Helhedsplanen for Randersvej. Jeg har med interesse læst Helhedsplanen igennem og har sjældent læst så meget uforståeligt snak og fugle på taget. Hvem er det der ønsk…

Helhedsplan randersvej

Hvor blev det grønne af? Jeg har svært ved at se hvad hensigt kommunen har med helhedsplan Randersvej. Hvorfor skal der bygges så højt? På borgermødet i Brabrand blev det point…

NEJ tak til helhedsplanens luftig og utrygge visioner

Jeg siger NEJ tak til helhedsplanen om Randersvej. Helplanen er præget af et sprog, der i luftige, ukonkrete og løjerlige konstruktioner (f.eks. “bylivsfremmende funktioner” og “lo…

Nej tak til visionsløs helhedsplan med mulighed for nybyggeri

Dette høringssvar er et nej tak til den reviderede helhedsplan for Randersvej, men først vil jeg gerne give udtryk for at jeg mener at kommunens borgerinddragelse halter noget: Der…

Helhedsplan Randersvej

Jeg er grundlæggende tilhænger af en heldhedsplan ud mod Randersvej da især østsiden med tankstationer og McDonalds osv. ned af Randersvej kan udnyttes bedre og trænger til fornyel…

Problemer med Helhedsplan for Randersvej

Det har været en underlig oplevelse at læse den nye Helhedsplan Randersvej. Som jo nu fokuserer mest på selve Randersvej og meget nærliggende områder. Tak for det. Den er rigtig f…

INDSIGELSE MOD DEN REVIDEREDE HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ

Rettidig omhu! Jeg vil henstille, at man undlader at nedrive flere velfungerende, (heraf nogle bevaringsværdige), veletablerede, velholdte og ikke mindst værdsatte og særdeles efte…

Nej til Helhedsplanen

Kære Aarhus Kommune, Som jeg også skrev til den tidligere Helhedsplan, kan jeg ikke forstå hvorfor I ønsker at mit hus på Bakkevænget skal laves om til lejligheder ☹. Vi har et d…

Høringssvar Helhedsplanen - imod Helhedsplan

Selv om Helhedsplanen i sin nyeste form har fået et løft, er det stadig en forkert plan på flere områder. Planen indeholder stadig områder hvor eksisterende, velfungerende og miljø…

Bygningshøjde til Randersvej, Fakta og Kongsbergplads

Dejligt at villaområderne bliver bevaret. Det er vigtigt at bygningshøjden på Rissvangens side af Randersvej bliver i et lavt niveau 2/3 etager. Ombygning af Fakta, bør ikke bygg…

Helhedsplan Randersvej

Vedrørende Helhedsplan for Randervej kan jeg fuldt og hel tilslutte mig de herre Jørgen Pedetsens og Nils Lund Andersens indlæg. Så betragt dette høringssvaret som endnu et indlæg…

Indsigelse mod Helhedsplan for Randresvej

Vedr. Helhedsplan for Randersvej. Den 13. juni afholdt Århus kommune et møde for at orientere om den reviderede Helhedsplan. En kom…

Plan for Randersvej.

Kære! Godt at planen er revideret, men hvis der bliver givet tilladelse til 5 etagers byggeri langs Randersvej, bliver det som en “tunnel”, at færdes i! Alle andre bebyggelse langs…

Få mange floskler og for få reelle tiltag

Har med interesse læst den strategisk helhedsplan for byudviklingen mellem Ringgaden og Ringvejen og må sige at jeg sjældent har læst en så flot illustreret og fyldig rapport med t…

For mange floskler og for få reelle tiltag

Har med interesse læst den strategisk helhedsplan for byudviklingen mellem Ringgaden og Ringvejen og må sige at jeg sjældent har læst en så flot illustreret og fyldig rapport med t…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00