Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanen for Randersvej

INDSIGELSE MOD DEN REVIDEREDE HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ

Rettidig omhu! Jeg vil henstille, at man undlader at nedrive flere velfungerende, (heraf nogle bevaringsværdige), veletablerede, velholdte og ikke mindst værdsatte og særdeles eftertragtede villaer i Riisvangen og langs Randersvej; - til fordel for spekulanter, bygherrer og yderligere opførelser af højhuse og etageejendomme.

For øjeblikket er der tusinder af ledige lejemål foruden igangværende etagebyggerier. Der er pt. ca. 10.000 ledige lejemål, heraf allerede mange i Riisvangen. Der er rift om at få besat lejemålene, så mange steder tilbydes der gratis husleje i 3-6 måneder, foruden reduceret/intet indskud m.v.
Er der for nuværende overhovedet behov for flere lejeboliger i Aarhus N.? - Svaret er NEJ. Der er allerede bygget det monstrøse højhus kaldet Unity på den tidligere La Tour grund, omfattende byggeri i Skovbrynet med flere. Bemærk også de igangværende byggerier på Oluf Palmes Allé, Katrinebjergvej/Langelandsgade samt planlagt etagebyggeri ved Bøgegade - dette er blot få eksempler…

Derimod er der rift om de resterende, eksisterende villaer/familiehuse på begge sider af Randersvej, dvs. Riisvangen og Christiansbjerg. Mange (børne)familier ønsker at blive i villaområderne i Aarhus N. Villaer med tilhørende frodige, grønne haver/oaser med mange, gamle, store træer, beplantning samt et mangfoldigt dyreliv. Mange villaejere er desuden veletablerede skatteborgere, som i årevis bidrager med høje skatter til gavn for udvikling af Aarhus - ikke til afvikling af byen.

D. 13. juni 2023 var der på Skovvangsskolen foredrag om biodiversitet. Ca. 100 interesserede og engagerede borgere fra lokalområdet var mødt op. Foredragsholder og tv-vært Morten D.D. Hansen pointerede flere gange, hvor VIGTIGT det er at bibeholde eksisterende grønne områder, haver, parker m.v. og ikke mindst at undlade fældning af vores smukke, gamle træer - hvoraf hovedparten er plantet for mere end 75 år siden. Dette er til gavn og nødvendigt for at bevare og fremme biodiversiteten, som vi alle ved, er en allerede eksisterende og fremadrettet problemstilling.
Modsat er der minimale grønne områder, og slet ikke høj beplantning ved/omkring nyopførte højhuse og etagebyggerier. Et godt eksempel er ’Nordborg’ på den vestlige side af Randersvej, gå selv en tur forbi og se, hvor få grønne kvadratmeter der er blevet etableret, selvom der hævdes, at grønne områder og åndehuller - begrønning! - er af højeste prioritet ved etablering af etagebyggeri.

Kære byrådsmedlemmer. Min familie og jeg vil på grundlag af ovenstående appellere til, at man genovervejer den reviderede helhedsplan og UNDLADER AT NEDRIVE flere velfungerende, velholdte og ikke mindst eftertragtede villaer og familiehuse i det dejlige, intakte Riisvangen. Ikke mindst området omgrænset af Randersvej, Nordvestpassagen, Ringvejen og Bakkevænget. N.B. Se vedhæftede bilag/fotos.

Venlig hilsen Familien Ejskjær, Nordvestpassagen 98.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bodil Ejskjær

Indsendt

27/07/2023 10:57

Sagsnummer

HS0117338

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00