Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanen for Randersvej

Helhedsplan randersvej

Hvor blev det grønne af?

Jeg har svært ved at se hvad hensigt kommunen har med helhedsplan Randersvej.
Hvorfor skal der bygges så højt? På borgermødet i Brabrand blev det pointeret, at man vil begrænse vejstøj ved byggeri på Randersvej for bagvedliggende områder. Man har planer om at bygge i højden 4+1 i stedet for som det er almindeligt på Randersvej 3+1. Mon det er fordi en bygning i højden 4+1 er mere støjdæmpende end en bygning i højden 3+1? Eller er det måske for at få bygget flere lejligheder der alligevel for en stor dels vedkommende kommer til at henligge tomme? Gad vide hvem der har lyst til at bo i et byggeri der skal fungere som støjværn? Børnefamilier vil ikke komme i betragtning. Ifølge avisen Aarhus Nord af 12. juli 2023 rangerer Århus tredjelavest ud fra en statistik over hvor mange børnefamilier der er flyttet til og fra landets kommuner.
Efter hvad der blev ytret på borgermødet i Brabrand 13. juni har man taget hensyn til indholdet i pjecen ’Et grønnere Aarhus’ under udarbejdelsen af planen. Imidlertid har jeg svært ved at se hvordan det kommer til udtryk. F.eks. står der i ’Et grønnere Aarhus’ side 17: ”Træer gør Aarhus kommune til et endnu smukkere sted at bo og opholde sig. Langs gader og veje kan en bevidst placering af træer bidrage til at holde hastigheden nede og forbedre komforten for fodgængere og cyklister. Samtidig bidrager træerne også til at forebygge stigende temperaturer, håndtere større mængder regnvand og forbedre vilkår for dyr otg planter.” Og under overskriften ’Ambitionen for det grønne i byen’ side 18 finder vi følgende: ”Det grønne i byen omfatter indsatser for naturen og de grønne områderi byen – forstået som alle lokalsamfund i Aarhus kommune. Alle lokalsamfund skal have mere og større variation i det grønne, for træer langs veje og grønne områder som bidrager med sanselige oplevelser …”.
Er det bare tomme ord?
Jeg forestiller mig at jeg kører ind i Aarhus ad Randersvej nord fra: Til krydset ved Nehrus Alle ser det rimelig grønt ud og det gør det også ligeledes til Ringvejen hvilken strækning dog skæmmes af Unity på højre hånd.
Men på strækningen Ringvejen til Ringgaden kniber det med det grønne. Bortset fra nogle kastanjetræer på Stjernepladsen og enkelte nyplantede træer ved Lån og Spar-banken nord for Stjernepladsen må vi tage til takke med bevoksningen langs letbanen.
En gang havde vi et prægtigt træ på østsiden af Randersvej, Blodbøgen, plantet 1898. Den er omtalt i lokalplan 852 hvori der gives tilladelse til at den fældes. I øvrigt henvises til lokalplan 296 hvori der står ”Den eksisterende blodbøg på matrikel 111 må ikke fældes.”
Som Bodil Ejskjær skriver i sit indlæg 27.juli, så beskrev Morten DD i sit foredrag den 13.juni fældning af gamle træer som en dødssynd. Alligevel blev den fældet en tidlig morgen 2011. Og nu viser det sig, at denne skændige handling var unødvendig.

Tue Eriksen
Kastaniegade 9
8200 N
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

tue eriken

Indsendt

03/08/2023 12:57

Sagsnummer

HS4580169

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00