Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

9 kritikpunkter til den nye helhedsplan - august '23

- Jeg finder det fuldstændig utilstedeligt at Aarhus Kommune fortsat lader de såkaldte byudviklere plastre byen til med boliger. Der er altid brug for gode boliger, men der er aktuelt i omegnen af 10.000 ledige boliger i vores by. Flere af de nyopførte kvarterer er nærmest ubrugte og ad den vej allerede på vej til at forslumme. Det er på ingen måde ansvarligt at lade entreprenørerne bruge løs af knappe ressourcer for at opføre boliger som alligevel står tomme.

- Det er heller ikke ansvarligt at tillade at ejendomme som ikke fejler noget rives ned for at opføre andre ejendomme. Enhver nedrivning er i princippet kontraproduktiv i forhold til klodens begrænsede ressourcer. Herunder ikke mindst CO2 belastningen.

- Det er ligeledes absolut kritisabelt at vi kan iagttage at huslejerne i byen ikke er faldende: for et så stort udbud på et marked skal i teorien sætte huslejerne ned: jævnfør reglen om udbud og efterspørgsel. Dette virker jo øjensynligt ikke på vores lokale boligmarked, og så længe dette er tilfældet bør et ansvarligt byråd stoppe for opførsel af yderligere boliger til udleje. Byrådet bærer et medansvar for dette. Jeg bemærker i den forbindelse, at teorierne her siger, at hvis konkurrencen er sat ud af kraft er det enten på grund af karteldannelse/monopoldannelse eller på grund af bestikkelse og returkommission.

- Jeg finder det også uacceptabelt at vores byråd med åbne øjne lader ejendomsspekulanterne opføre boliger som fra starten er sundhedsskadelige for de eventuelle kommende beboere. Alene tætheden til Randersvej vil belaste boligerne med et støjniveau som i værste fald vil tage år af beboernes levetid. Herudover vil de i en meget lang fremtid også skulle leve med en voldsom forurening af partikler. Det er uanstændigt at en kommune som i princippet er ledet af Socialdemokratiet, skal kunne tillade den slags byggeri. Dette kunne forventes tilladt i kommuner som ledes af Konservative eller Liberale.

- Jeg må kræve at hvis der alligevel nogensinde skal opføres boliger i de berørte områder, så bliver den kommende ejer som GRATIS stiller mindst 2,5 parkeringsplads til rådighed for hver lejlighed på op til 90 m2, og tre parkeringspladser til øvrige lejligheder. Kvarterene på begge sider af Randersvej er i forvejen stærkt overbelastet af parkering fra omliggende boligblokke. Og vores kommune har være meget afvisende overfor at reducere dette problem, også selvom en del af de berørte veje er private fællesveje, og således ejes og drives af de lokale beboere. Som ad den vej kommer til at lægge asfalt til en forfejlet parkeringspolitik. Og til de eventuelt kommende beboere som ikke vil betale i dyre domme for at leje en alt for dyr P-plads af en ejendomsinvestor som i forvejen plukker dem for husleje.


- Embedsværket foreslår en bygningshøjde på 4 etager plus en udnyttet tagetage. Herudover en tagterrasse. For det første er det slet ikke acceptabelt at man snakker om etager. Thi etager kan have meget forskellig højde. Og med lidt fantasi kan en sådan bygning sagtens være 45 meter høj. Derudover, er en udnyttet tagetage, herunder en tagterrasse, altså bare en etage. Så lad endelig få sat nogle metre på i stedet for etager. .

- Kommunen ejer to matrikler op til Randersvej, og disse ønskes solgt. Disse arealer kan sagtens finde anvendelse til at imødegå fremtidens ”monsterregn”, og laves om til regnvandsbassiner. Den ene grund er allerede udgravet til formålet! Når de ikke bruges som regnvandsreservoirer kan de bruges som hårdt tiltrængte idrætsfaciliteter præcis som anlægget på Risvangs Allé.

- Hvis vores kommune endelig skal opføre boliger, skal jeg anbefale at man opfører familievenlige boliger der ligger ved jorden. Det er det som vores medborgere ønsker sig, altså den slags medborgere som vil betale kommuneskat. Det er præcis de medborgere som for nuværende flytter til omegnskommunerne, mere af nød end af lyst. Det glæder naturligvis disse kommuner, men er ikke en holdbar strategi for Aarhus Kommune i det lange løb.

- Jeg finder det fuldstændig uacceptabelt at kommunens embedsapparat har afvist et forslag fra Riisvangens Fællesråd som imødekom Byrådets intention om en form bydelscenter i området mellem Skovvangsvej og Nordvestpassagen. Forslaget er rigtig godt (også selvom det ikke fjerner ovenstående indsigelser) – og det bør i det mindste få lov til at blive realitetsbehandlet. En af indsigelserne var, at det ville gøre snerydningen besværlig! I den forbindelse vil jeg gerne minde embedsværket om noget med nogle klimaforandringer. Snerydning vil i fremtiden blive et perifert problem for Aarhus Kommune
-
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Martin Tygstrup

Indsendt

07/08/2023 09:41

Sagsnummer

HS0196280

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00