Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

KRITIK AF REVIDERET HELHEDSPLAN OG MANGELFULDT INFORMATIONSMATERIALE + alternativt forslag

FORSLAG TIL ALTERNATIV HELHEDSPLAN:

Bevar bygninger, som fungerer fint. Undgå unødvendig nedrivning. Drop opførelsen af flere nye højhuse langs Randersvej. Byg i stedet en effektiv og grøn lydabsorberende støjskærm. Etabler i samarbejde med beboerne grønne rekreative arealer, træer, legepladser og boldbaner i stedet for højhuse.


KRITIK AF REVIDERET HELHEDSPLAN OG MANGELFULDT INFORMATIONSMATERIALE

BEKYMRING FOR INDKIGS- OG SKYGGEGENER: De matrikler, der ligger tæt på de områder, hvor kommunen ønsker højhuse med 4+1 etage (altså i alt 5 etager) vil, så vidt vi kan se, få store indkigs- og skyggegener. For at vi som beboere kan tage reel stilling til Helhedsplanen, bør kommunen lave og fremlægge en grundig analyse af skygge- og indkigsgener fra de planlagte højhuse ved Randersvej. Særligt i vinterhalvåret vil skyggegenerne fra vest kunne blive ganske betydelige.

STØJGENER: Helhedsplanen beskriver et ønske om at reducere støj ved bebyggelse af højhuse ved Randersvej. Men de mange nye beboelsesejendomme vil resultere i mange flere biler i lokalområdet, hvilket vil bidrage til øget støj både på Randersvej og på vejene bagved. Nogle steder i planen er der indtegnet forslag til parkeringsarealer på bagsiden af højhuse (eksempelvis ved Netto). Det er uklart om dette også kan medføre støjgener. For at vi som beboere kan tage reel stilling til Helhedsplanen, bør kommunen lave og fremlægge en grundig analyse af støjgener og mulig støjreduktion fra de planlagte højhuse ved Randersvej.

KLIMA OG MILJØ: Helhedsplanen vil etablere områder med meget høj byggeprocent og derfor, så vidt vi kan se, meget beskedne grønne områder. De grønne arealer burde i stedet udvides. For at vi som beboere kan tage reel stilling til Helhedsplanen, bør kommunen lave og fremlægge en grundig analyse af klimabelastningen fra nedrivning og konstruktion af nye højhuse samt belastning for miljø, dyre- og planteliv i lokalområdet.

TOP-DOWN: Helhedsplanen tager ikke udgangspunkt i beboernes behov. Beboere er i meget ringe grad blevet inddraget. Mange beboere i området har et ønske om forskønnelse af Randersvej, men kommunen har ikke taget de konkrete forslag der er kommet alvorligt. Det er ikke beboerne, der har ønsket etablering af højhuse langs Randersvej. Det er ærgerligt og besynderligt at Aarhus Kommune ikke ønsker at skabe visioner for byens udvikling i samarbejde med borgerne.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Christian Suhr Nielsen

Indsendt

07/08/2023 21:31

Sagsnummer

HS0081397

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00