Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanen for Randersvej

Forkast helhedsplanen i sin nuværende form

Med knap 650 høringssvar, hvoraf 95% var negative, afviste borgere fra Christiansbjerg, Trøjborg og Riisvangen i sommeren 2022 kommunens helhedsplan for Randersvej.

Trods borgernes afvisning genfremsatte kommunen en stort set identisk helhedsplan, dog med den undtagelse, at der blev givet tilsagn om, at tæt høj bebyggelse i Riisvangens villabyer ikke længere var mulig. Et tilsagn, som vi ser frem til bliver fremtidssikret i en kommende helhedsplan for Riisvangen.

Der er følgende bemærkninger og kommentarer til den genfremsatte helhedsplan for Randersvej, samt processen omkring helhedsplanen som sådan:

- kommunen planlægger boligbyggeri langs Randersvej, hvor støjtrykket overskrider 75 dB, trods Miljøstyrelsens anbefaling om, at der ikke bygges nyt boligbyggeri, hvor støjniveauet overstiger 68 dB. Da 3 dB svarer til en en fordobling af lydtrykket planlægger forvaltningen altså boligbyggeri, hvor støjtrykket er mere end fire gange så kraftigt, som Miljøstyrelsen anbefaler.

- at anvende boliger som støjværn er tankeløst og umenneskeligt alene med baggrund i de helbredsmæssige og sociale konsekvenser, der er ved at leve i støj.

- at nedrive eksisterende velfungerende boliger for at bygge nyt er ikke ansvarlig brug af ressourcer.

- der findes ingen retningslinjer i helhedsplanen for, hvorledes nyt byggeri langs Randersvej skal indpasses i eksisterende byggeri. For eksempel retningslinjer for materialer, facadeudseende og gennemgående linjer.

- der findes ingen redegørelse i helhedsplanen for, hvorledes trafik og parkering i forbindelse med etablering af 200 - 500 nye boliger i Riisvangen kan løses.

- der findes ikke redegørelse i helhedsplanen for, skygge forårsaget af højhusbyggeri langs Randersvej. Sol og skyggediagrammer bør foreligge, før byrådet behandler helhedsplanen samt tilhørende lokalplaner.

- der findes ikke redegørelse i helhedsplanen for, hvorledes tilbageblivende boligejere bag nyt højhusbyggeri kan kompenseres for ejendomsvæditab som følge af skygge, mistet status som stillevej mv. Værditabet udgør kr. 200.000.000,- for villaejere øst for Randersvej.

- helhedsplanens omtale af begrønning, samt cafe-miljø på Randersvej er varm luft. Se vedhæftede foto af Kalmargade før og efter afgrønning. I det hele taget er sprogbrugen i helhedsplanen flere steder fagligt ukorrekt og misvisende. Se vedhæftet foto af, hvad forvaltningen betegner som en færdigudviklet supercykelsti. Foto er taget ved Riisvangs stadions sydvestlige hjørne mod nord.

- det anbefales, at forvaltningen strammer alvorligt op på sine procedurer i forhold til borgerindragelse. Møder med borgerne skal foregå i det område, hvor borgerne bor. Møder skal foregå på tidspunkter, hvor flest mulige kan give møde. Møder skal være præget af forpligtigende dialog. Der afholdes ikke høring i juli måned.

- det anbefales at kommunen sikrer sig at kommende embedsmænd har nært kendskab til Aarhus by og opland før ansættelse. Det er ikke holdbart, at de der leder byudvikling ikke har kendskab til den by, de arbejder for.

På baggrund af ovenstående anbefales det byrådet ikke at godkende helhedsplanen i sin nuværende form.

Byrådet bør tilbagesende helhedsplanen til forvaltningen med krav om plan for etablering af støjskærm langs østsiden Randersvej fra Stjernepladsen til Vejlby Ringvej, samt udarbejdelse af plan for etablering af rekreative arealer med passage for gående og cyklende umiddelbart øst for støjskærmen. Det bør også overvejes om dele af Riisvangen fællesråds alternative forslag til bydelscenter på strækningen kan indarbejdes i planen..
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lars Andersen

Indsendt

08/08/2023 12:37

Sagsnummer

HS9488831

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00