Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanen for Randersvej

Byrum + støj + kantzoner + kommunens egne arealer + indvending mod forslagets format

Det glæder mig, at den første helhedsplan blev taget af bordet. Den nye helhedsplan er mindre indgribende og er en klar forbedring i forhold til det oprindelige forslag.
Alligevel har jeg nogle klare indvendinger mod den nye plan.

1. BYRUM: De foreslåede byrum ved de fire letbane-stop virker helt urealistiske. Jeg kan ikke tro, at forslagsstillerne har været heroppe for at danne sig et indtryk af Randersvej med knap 30.000 biler årligt. Når man ved, hvor megen støj og partikelforurening, som trafikken afføder, er det en umulig tanke, at de foreslåede byrum kommer til at fungere. Det er en utopi at tro, at der kan blive tale om attraktive opholdsrum (s. 14), steder der inviterer til ophold og møder (s. 25). Stjernepladsen behøver en opdateret indretning, men hvorledes skal urbane opholdsmøbler, kunst og særlig belysning øge herlighedsværdien af pladsen (s. 19 ), når der tværs igennem dette byrum skal færdes 30.000 biler om året foruden busser, lastbiler og letbanetog. Det skal også bemærkes, at letbane-stoppene befinder sig på hver sin side af den tværgående vej. Intentionen med byrum er tiltalende, men forslaget fremstår som idealistisk skrivebordsarbejde og kan ikke være alvorligt ment.

2. STØJ: Jeg er bekymret over den støj, som den øgede trafik vil medføre. I øjeblikket overskrides grænsen på 58 dB langt ind i området. Vejstøj er beviseligt skadeligt. Risikoen for psykisk og fysiske skader stiger dramatisk, hvis man døgnet rundt udsættes for trafikstøj.
Det er utilstrækkeligt at ændre overfladebelægningen på Randersvej. Det bevirker blot en reduktion på 2-3 dB. Der må andre tiltag til, og her er en støjskærm langs begge sider af Randersvej det eneste, der virkeligt vil hjælpe. En skærm kan reducere støjen med 10-18 dB. Aarhus Kommune er simpelthen nødt til at tage skyldigt hensyn til borgernes ve og vel samt det offentliges udgifter til lægehjælp osv.
Man kan anlægge cykelsti og fortov bag skærmen. Det vil ændre Randersvejs udtryk. Det er en ulempen, men det vil yde et vigtigt bidrag til beboernes trivsel, og det må trods alt være det vigtigste.
I øvrigt giver en stor støjgene, når bilerne på Ringvejen krydser letbane-skinnerne. Det er en stor belastning, og støjen er hørbar langt ind i området.

3. KANTZONER: Jeg synes, at det er en god ide med en smal kantzone på f.eks. 1 m mellem fortov og bebyggelsen. Som cyklist er det ikke rart at køre mod syd forbi Norbjerg. Man er simpelthen for tæt på bygningerne. Man får en tunnel-fornemmelse, når man cykler forbi der. På den anden side skal hele den begrønnede plads naturligvis ikke være ved vejen. Der skal være grønne områder, hvor beboerne kan opholde sig. Bygningerne skal ikke presses over imod de tilstødende villaer.

4. KOMMUNENS EGNE AREALER VED RANDERSVEJ: Brug kommunens egne grunde ved Randersvej til at skabe rekreative områder. De står uudnyttet hen og skæmmer i øjeblikket Randersvej (kaldes usammenhængende i forslaget til helhedsplan s. 9).

5. FORSLAGETS FORMAT: Det er på ingen måde brugervenligt at udsende et forslag i et pdf-format, som indebærer, at man med en almindelig udskrivning mister en stor del af teksten. Det kan I gøre meget bedre. Vi almindelige mennesker ejer ikke det samme store maskiner som Aarhus Kommune!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ruth og Peter Legarth

Indsendt

08/08/2023 13:33

Sagsnummer

HS7242123

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00