Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanen for Randersvej

Helhedsplanen for Randersvej - Nej

NEJ til helhedsplanen!
Det er fuldstændig uacceptabelt at en lille gruppe kommunalpolitikere, uden større viden og kendskab til et attraktivt villaområde i Aarhus N, kan foreslå en så radikal ændring af et ellers velfungerende boligområde.
I startede med at ville tillade 6 etager plus tagetage, hvilket er fuldstændig vanvittigt. Når man kører op ad Randersvej, vil man hurtigt kunne konstatere, at de højeste etagebygninger i dag udgør 3 etager. I ønsker at lave denne helhedsplan for at skabe en bedre synergi i området, og derfor mener jeg, at I bør tænke arkitektur ind i denne sammenhæng- og derfor MAX 3 etager, med en klar beskrivelse af højdenedtrapning mod villaerne som nærmeste nabo.
Det er uacceptabelt at villaejere, som i sin tid har købt deres drømmebolig, nu kan ende med at have en grund som er i skygge hele dagen pga. etagebyggeri.
Parkeringsforhold: Det blev oplyst, at der ikke vil blive etableret et tilsvarende antal parkeringspladser, som det antal lejemål der tænkes bebygget, da I vil have folk til at bruge letbanen og cykel. Men der er jo også folk, som skal andre steder end blot op og ned ad Randersvej. Så den tanke er helt utopi!
Kigger man i dag rundt i byen er der stor mangel på parkering senest i Skovbrynet, hvor beboerne nu holder i villakvartererne omkring. Dette er ikke acceptabelt eftersom kommunen også vil til at privatisere mange kommunale veje.
På jeres sidste orienteringsmøde i Brabrand, kom det også frem, at man ville gøre det attraktivt at opholde sig i området omkring letbanen. Hvem vil sidde på Randersvej( indfaldsvej) og drikke kaffe? meget få.
Det harmonerer ikke med tanken for byen om at være bæredygtig og grøn, at man vil nedlægge de gamle charmerende villahaver til trods for kedeligt etagebyggeri. Der er rigeligt etagebyggeri i Aarhus og som samtidig ikke kan lejes ud. Der er 10.000 ledige lejemål.
Det er et unikt og attraktivt villakvarter og det skal bibeholdes. Helhedsplanen bør handle om at forskønne Randersvej, ikke fjerne villaer og bygge mere etagebyggeri med store skygger og trafikale gener.
Nedenfor i punktform:
- at anvende boliger som støjværn er tankeløst og umenneskeligt alene med baggrund i de helbredsmæssige og sociale konsekvenser, der er ved at leve i støj.

- at nedrive eksisterende velfungerende boliger for at bygge nyt er ikke ansvarlig brug af ressourcer.
- der findes ingen retningslinjer i helhedsplanen for, hvorledes nyt byggeri langs Randersvej skal indpasses i eksisterende byggeri. For eksempel retningslinjer for materialer, facadeudseende og gennemgående linjer. Man kunne tro at byggespekulanter har frit spil i Århus kommune, der bliver kun tænkt i penge og ikke æstetik,
- der findes ingen redegørelse i helhedsplanen for, hvorledes trafik og parkering i forbindelse med etablering af 200 - 500 nye boliger i Riisvangen kan løses.
- At man vil bygge op til 6 etager er helt ude af proportioner, byggehøjden ud til Randersvej, skal tages op til fornyet overvejelser og med nedtrapning til villabebyggelsen

På baggrund af ovenstående anbefales det byrådet ikke at godkende helhedsplanen i sin nuværende form.

I dag de positive ting:
Vi bor i et skønt, grønt område, der rummer samfundets brede befolkning og forvandles løbende og positivt af generationsskifte. Så lad nu ikke pengene styre, det virker som om der er langt fra skrivebord til virkelighed.
Villa områder i storbyer bør ses på som meget positiv, og Aarhus har netop villa områder med liv tæt på centrum og ”stille” områder i storbynærhed.
Riisvangens villakvarter er et meget eftertragtet villakvarter og et velfungerende boligområde.
Vi købte vores hus ud fra følgende kriterier, haven, sol på grunden, nærhed til byen, vuggestue, børnehave og skole.

NB: Kig på helhedsplanen for hele Aarhus, se hvor ens og ligegyldig byggeri der er foretaget i det meste af stor århus. Der kunne vælges arkitektonisk kvalitetsbyggeri som er brugbar, flot, som der gøres mange steder rundt om i Europa
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Per Andersen

Indsendt

08/08/2023 19:06

Sagsnummer

HS7265187

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00