Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanen for Randersvej

Det nye udkast - et lillebitte ja og et stort nej tak

Først tak for revurdering af helhedsplanen. Tanken om en helhed går vi ind for – blot IKKE, hvis den når som helst kan ændres, hvis der kommer en investor med andre planer, evt. en lokalplan (ældre eller ny), der kan overtrumfe helhedsplanen. Så er det mere ærligt bare at kalde den en vision. En vision for eksempelvis de næste 10-15 års ændringer i området, som man ser det fra et kommunalt skrivebord. Den igangværende proces opleves lidt overflødig, hvis/når kommunen bare senere sammen med udefrakommende investorer ændrer planen uden ny høring, hvilket man let kan få opfattelsen af vil ske (ex.: Unity-tårnet). Det glæder os dog, at blokbyggeri lige nu ikke ser ud til at kunne rykke helt så langt ind i villaområderne. Men så er ja’et desværre stort set brugt op.

Jeg kunne komme med specifikke bemærkninger, spørgsmål eller protester til næsten 20 afsnit i det nu fremkomne udkast, selv om det er betydeligt bedre end det foregående, men vil nøjes med at nævne de vigtigste, i øvrigt med bemærkning om, at i og med, der er tale om en så udførlig beskrivelse, væves der så meget i især trafik, grønne samlingspunkter og en pæn fremtoning, så den overordnede sammenhæng ikke er aldeles forståelig (selv om jeg er vant til at analysere og skaffe mig overblik over en tekst). Dette bl.a. fordi indholdet flere steder modsiger sig selv. At stednavne m.v. nogle steder ikke er up to date, øger beklageligvis heller ikke tilliden til, at man ved skrivebordene har den fulde forståelse for området og os, der bor her.

BUTIKSCENTER, TORV, GRØNT ÅNDEHUL (strategi 2, princip 3)
Det kunne da se pænt ud med en række ensartede bygninger langs Randersvej, men de nuværende butikker omkring krydset ved Stockholmsgade (i p.t. ikke voldsomt gamle bygninger) bør vel ikke flyttes bare af den grund, også taget i betragtning, at vi har 3 indkøbscentre indenfor meget få km? Ovenikøbet med tomme lejemål. Men ja tak til lidt forskellige butikker der, hvor der nu mellem Stjernepladsen og Netto er et par tomme grunde. Et torv ved lyskrydset ved Stockholmsgade, hvor man kan slappe af og hygge sig? Med p-anlæg under evt. butikker lidt længere nede ad gaden kunne man – hvis man virkelig tror på idéen! – bare inddrage p-pladsen bag busstoppet uden de ”store armbevægelser”. Et par m fra eller til i f.t. Randersvej gør vist ikke så meget. Men prøv først at tage en kop kaffe med og tag en slapper på bænken i busskuret for at få en fornemmelse af hyggen/støjniveauet. Den for længst fældede blodbøg kunne i øvrigt have bidraget såvel til hyggen som biodiversiteten. I øvrigt enig i diverse svar omkring udformningen af de påtænkte byggerier langs Randersvej.

TRAFIKTILTAG (strategi 3)
”Bilisterne i området vest for Randersvej vil naturligt søge mod Paludan Müllersvej med henblik på handelsmuligheder, men også som adgangsvej til Aarhus Midtby samt byen mod vest. De interne veje i dette område skal være med til at flytte biltrafik til Paludan Müllersvej. Brendstrupvej og Katrinebjergvej kan i denne sammenhæng fungere som øst-vestgående forbindelser …” – Ikke forstået. Ved man godt, de to sidstnævnte veje ikke har direkte adgang til Randersvej? Adgangen via Stjernepladsen tænkes jo iflg. netop denne plan ikke åbnet igen. Andetsteds er Randersvej omtalt som indfaldsvej. Interne veje skal vel ikke forstås som Ringgaden eller Ringvejen? Køre fra Christiansbjerg ad Pal. Müllersvej, hvis man skal til fx Nørregade? - ikke naturligt. Handler man nødvendigvis i Storcenter Nord? Det bestemmer vi jo selv. Hvem er det, der ønskes ledet igennem området – folk fra fx Randers? Flere af villavejene er i øvrigt private fællesveje. Er det rimeligt at flytte mere trafik og mere parkering hertil? Sker det, kan jeg kun imødese, at vi grundejere ikke bliver kompenseret for noget som helst i den anledning. Er det rimeligt?
Det er helt OK, at nogle gader er lukket ud til Randersvej eller Ringvejen, men nu kunne man få det indtryk, at gaderne i det netop delvist lukkede villa-/rækkehusområde ønskes anvendt som Randersvejs (indfaldsvejens) ”forlængede arm” over til Pal. Müllersvej. Jeg kan ikke få andet ud af det, der står i dette afsnit, men …

STOCKHOLMSGADE – kørsel og styrkede grønne kvaliteter (strategi 4)
”… reducere mulighederne for gennemkørsel” – hænger ikke sammen med det i planen beskrevne om trafiktiltag jf. iøvrigt ovenfor. Derudover viser en tegning Stockholmsgade som ændret til en ”blød” rute. Her vil vi sige klart NEJ TAK til en evt. ændring til cykelgade, hvis den er tænkt, som den er på Møllevangs Allé. Får cyklister forkørselsret på denne måde, har vi pludselig et indelukke i trekanten Randersvej-Ringvejen-Stockholmsgade. Gerne et par bump mere og/eller GENNEMkørsel forbudt. Fortove er der i begge sider. Behov for en cykelsti? – jeg har gennem godt 25 år meget ofte cyklet her og aldrig oplevet problemer, og der er ikke tilnærmelsesvis så mange cyklister som på fx Langelandsgade eller supercykelstien til/fra Skejby. Vil man endelig cykle på cykelsti på tværs af Christiansbjerg, er de der jo både på Katrinebjergvej og Brendstrupvej. Så udskyd tanken herom, så længe behovet ikke er der, og der råbes på penge til cykelstier fra mange andre steder i kommunen, hvor man har haft behovet i årevis.

Mere grønt langs gaden – såvel blokkene ved Randersvej som rækkehuse og villaer helt til den anden ende af gaden har jo større eller mindre haver ud til vejen, så hvem her ønsker eller skal betale for det? Er ”grønt” tænkt i overført betydning, så kom og se: Hvor skal vi, der bor nord for Stockholmsgade ellers komme ind i og ud af vores hjørne, hvis vi faktisk ikke er ønskede i bil på Stockholmsgade?

STRATEGI 5 –
Ja, der skal være plads til alle – altså også os, der allerede bor her, tak.

NEDSLAG 2 – Stjernepladsen
Stjernepladsen – men det kunne også gælde andre steder:
Har man virkelig så mange penge i kommunekassen, at man vil ændre på pladsens udtryk bare for forskønnelsens skyld (og vil folk blive mere glade for at færdes der?)? For der er vel ikke andre til at betale? Er det en kommunal udgift, tænker jeg og nok ganske mange andre med mig, om ikke de penge kunne flyttes til en anden del af kassen og bruges bedre på virkelig omsorg for ældre, børn, syge …

Sidst men ikke mindst:
Knyttet som planen er til letbanen kan jeg ikke lade være med at tænke, at det burde kunne indbringe flere penge til banen, hvis man tilrettelægger efter flere boliger uden for zone 2. En lidt højere billetpris derfra vil sikkert nemt kunne spares i huslejen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Else Thuen

Indsendt

09/08/2023 18:00

Sagsnummer

HS8982604

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00