Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanen for Randersvej

RED RANDERSVEJ - NEJ TAK TIL YDERLIGERE BOLIGBYGGERI LANGS DENNE

Den oprindelige helhedsplan er nu, i sin reviderede udgave, heldigvis blevet mere acceptabel med forskellige ændringer og tiltag - tak for det!

Dog synes jeg, ligesom adskillige andre tilkendegiver i høringssvarene, at et meget væsentligt og vigtigt punkt bør korrigeres og tilgodeses; nemlig at skrinlægge yderligere planlagt etage- og højhusbyggeri langs den østlige side af Randersvej og i Ringvejskrydset.
Der er for nuværende ikke behov for flere (små!) lejelejligheder, da der er tusinder af lejemål, også specifikt i dette område, der til stadighed står tomme. Endvidere vil (spekulations) boligbyggeri medføre et endnu højere støjniveau, øgede mængder af trængsel og bilos, luftforurening, sundhedsskadelige konsekvenser foruden (allerede) meget problematiske parkeringsforhold i villakvartererne på begge sider af Randersvej.
Kollektive transportmuligheder er absolut af højeste prioritet - MEN virkeligheden ser anderledes ud, da antallet af personbiler fortsat er stigende, mange vil OGSÅ have privatbilismen som en mulighed. Altså en forøget fortætning af boligmassen på Randersvej er efter min mening på ingen måde hensigts- og formålstjenlig! Endda på bekostning af allerede optimalt fungerende og eftertragtede villaer med tilhørende haver samt grønne områder.

Hvem vil i øvrigt, hvis ikke tvingende nødvendigt, bosætte sig og forblive i en lejlighed beliggende DIREKTE ud til en så stærkt trafikeret indfaldsvej som Randersvej - hvis der er andre muligheder - Nordborgkomplekset har eksempelvis til stadighed ledige (dyre!) lejemål.
Man kan frygte, at mange sådanne lejemål vil blive ’gennemgangslejre’ foruden at kommunens bolig (husleje-) tilskud vel ikke er af uanede dimensioner…

Mit forslag er, at man i stedet på fornemmeste og bedste vis udnytter de ubebyggede områder på den østlige side af Randersvej til etablering af rekreative, grønne områder, legeplads(er), boldbaner, sportsaktiviteter mv. - foruden mulighed for i samme ombæring at etablere underjordiske bassiner/reservoir med henblik på opsamling af nedbør; regn og sne. Desuden ville det være ideelt at opføre støjværn, naturligvis begrønne disse, samt at plante store træer langs Randersvej - smukt ville det være, og en oplagt mulighed med eksempelvis en fortløbende række af kastanjetræer i forlængelse af rækken syd for Ringgaden.

Jeg vil seriøst opfordre og anbefale det samlede byråd, foruden planchef, projektleder m. fl., i fællesskab at tage en tur med Letbanen/eller i bil på Randersvej, naturligvis på et trafikalt spidsbelastet tidspunkt - myldretid - og ved selvsyn se og få et indtryk af (villa)området. Det er sædvanligvis forbundet med stor værdi at kunne se lokationerne fysisk med egne øjne - og ikke kun på tegnebrættet. Håber at denne opfordring vil blive en realitet!

Jeg håber, at mit høringssvar vil blive opfattet konstruktivt, taget ad notam og at planen atter revideres således, at YDERLIGERE BOLIGBYGGERI LANGS RANDERSVEJ UNDLADES.

Vh. Bodil Ejskjær, beboer på Nordvestpassagen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bodil Ejskjær

Indsendt

09/08/2023 20:46

Sagsnummer

HS4245497

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00