Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanen for Randersvej

Etagebyggeri, Støjgener og Miljøpåvirkning

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Riisvangens fællesråd.
Jeg er glad over beslutningen om at bortfalde den oprindelige helhedsplan. Dette viser, at der er en vilje til at lytte til bekymringer fra lokalsamfundet og tage dem i betragtning i planlægningsprocessen. Det er vigtigt, at der arbejdes hen imod en løsning, der er mere i tråd med beboernes ønsker og områdets behov. Og derfor sender jeg endnu et høringssvar. Jeg mener, at der er flere aspekter af planen, der fortjener yderligere overvejelse og revidering, da de vil have negative konsekvenser for både beboere, miljø og lokalsamfundet som helhed.

1. Højt etagebyggeri:
Jeg er bekymret for det foreslåede høje etagebyggeri i området. Det vil ændre områdets karakter og have indflydelse på sollys, udsigt og privatliv for de nuværende beboere. Jeg opfordrer til, at der tages hensyn til områdets eksisterende bebyggelse og skala for at undgå en fremtidig udvikling, der ikke harmonerer med omgivelserne. Til dette mener jeg derfor at udvidede kantzoner vil forværre dette, da højt etage byggeri dermed kommer tættere på eksisterende boliger.

2. Støjgener fra Randersvej:
Randersvej er kendt for at have en betydelig mængde trafik, hvilket medfører støjgener for både beboere og eventuelle nye beboere i det foreslåede byggeri. Det er vigtigt, at der implementeres effektive støjreducerende foranstaltninger som en del af helhedsplanen. Dette kan omfatte støjskærme, støjreducerende belægninger og korrekt placering af bygninger for at beskytte beboernes livskvalitet og trivsel. Og dermed tilskønner jeg ikke, at der bygges åbne pladser til ophold ud mod Randersvej, men bygninger som indkøb, butikker mv. bør placeres med indgang væk fra vejen, gerne med grønne ophold og sti/cykelsystemer ind i mod de eksissterende bebyggelse, således at der kan skabes en blød sammenhængende.

3. Miljømæssige konsekvenser:
Jeg deler bekymringen over de potentielle negative miljømæssige konsekvenser af at opføre nyt byggeri. Byggeprocessen i sig selv vil medføre betydelige CO2-udledninger. Der bør lægges vægt på bæredygtige byggeprincipper, energieffektivitet og brugen af miljøvenlige materialer og fremfor alt begrænse alt nybyggeri og istedet fokusere på at forskønne og tilføje på eksisterende byggerier.

Jeg opfordrer derfor til, at helhedsplanen for Randersvej revideres med større fokus på:

Bevaring af områdets nuværende karakter og æstetik.
Max bygge 3 etager helt ud til Randersvej.
Implementering af støjdæmpende foranstaltninger for at beskytte beboernes livskvalitet.
Indførelse af bæredygtige byggeprincipper for at mindske projektets miljøpåvirkning.
Jeg håber, at mine bekymringer vil blive taget i betragtning, og at der vil blive arbejdet hen imod en helhedsplan, der er mere afbalanceret og hensynsfuld over for både beboere og miljøet.

Venlig hilsen
Cristina Antonelli
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Cristina Antonelli

Indsendt

09/08/2023 21:40

Sagsnummer

HS3870537

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00