Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Bemærkninger vedr. Helhedsplanen for Randersvej

Det er fint med en Helhedsplan, men det skal være på borgernes præmisser, selv Fællesrådets forslag er for vidtgående.

1. BYRUM
De planlæggere hos kommunen, der forestiller sig, at mennesker vil opholde sig længere en højest nødvendigt op ad en trafikfyldt Randersvej, de har aldrig selv været der. Jeg har et tilbud til dem, der har foreslået ”Byrum ved Randersvej”. Jeg lover både en stol og en kop kaffe, hvis de lover at sætte sig en hverdag mellem kl. 15 og 16, bare et kvarter, ved letbanestoppestedet Stockholmsgade. Det kunne såmænd lige så godt være på et hvilket som helst sted på Randersvej.

2. TRAFIKSTØJ
De beboere, der nu bor langs Randersvej, er også plaget af støj. Det værste sted lige nu er stykket nord for Stjernepladsen, med relativt høje bygninger på begge sider af vejen. Her er det umuligt at stå på fortovet og føre en samtale. Det er den situation, man vil skabe hele vejen ud langs Randersvej.

3. STØJMUR
En effektiv støjmur vil være at opsætte 4 støjabsorberende vægge langs Randersvej, en på hver side af selve letbanetoget og en mellem cykelsti og vejbanen i begge sider. De 4 støjmure skal hver ikke være mere end 1 m høje. Det løser to problemer, nemlig støj fra vejen og fodgængere, der krydser letbanen.

4. BYPORTE
Hvor mange byporte skal der være på vej ind ad Randersvej? I øjeblikket er der mindst to, én ved Unity og én ved Nobelparken. Skal der virkelig være flere byporte? Nej, det er rent spind at kræve dette, misbrug af et godt begreb. Der kommer sikkert også en byport ude ved Skejby industrikvarter/IKEA, det er så foreløbig fire styk.

5. FUP OG VILDLEDNING
Den gang Unity blev ”solgt” til borgerne, var det FAMILIRBOLIGER. Hvad fik vi? HOTELLEjLIGHEDER. Det er et skræmmende eksempel på vildledning og manipulation af borgerne. Nogen hos kommunen har lige fra starten vidst, hvad der ville ske. Unity er ikke en grim bygning, den ligger bare det forkerte sted. Vi skal forhindre, at det samme sker få hundrede meter derfra, i krydset Randersvej/Ringvejen.

6. PARKERING OG DIMENSIONERING AF ANTAL P-PLADSER
Allerede nu er Christiansbjerg og Riisvangen presset på parkeringspladser. Om dagen er det irriterende, at kvarteret skal agere dagsparkering for folk, der arbejder i centrum. Om natten er det irriterende, at villakvarteret agerer parkeringsplads for folk, der bebor lejlighederne. Der kommer flere og flere biler, det uanset om det bliver elbiler. Der er alt for få parkeringspladser til lejligheder generelt, og de, der er, er ofte betalingspladser, så er det nemmere at bruge de gratis i villekvarterene, derfor nej til flere lejligheder i området.

7. OVERSKUD AF BOLIGER
Stop eksplosion i antal af boliger i Aarhus generelt. Sæt tempoet tre gear ned i de næste 20 år. Selvfølgelig skal der løbende bygges nogle boliger, det kunne gøres ved at sige 2 + 0 etager langs Randersvej i 20 år, der hvor der er tomme grunde lige nu. Hvis vi til den tid stadigvæk er forgabt i byfortætning, kan man sætte et par ekstra etager på. Byen har ikke brug for flere boliger lige nu, lad os sunde os lidt og se tiden an, om vi ikke om få år er trætte af at bo i de betonørkner, der bygges lige nu. Gå bare en tur igennem Nordbjerg, flotte bygningsværker, men en rædsel at opholde sig mellem bygningerne. Gå en tur i villakvartererne, der føler man sig ikke stresset og overvåget fra oven. Det bliver nok svært at bremse op, fordi de folk, der bestemmer, mister deres levebrød, hvis der bliver en pause i byggeriet.

I de senere år er der bygget mange flotte bygninger i Aarhus, men mange har glemt, at Gellerup og Bispehaven også engang var flotte, men nu river man det halve ned. De fleste vil mene, at det er på grund af beboersammensætningen, det er det nok også, men bebyggelsen har inviteret til, at sammensætningen er blevet sådan. Lær at tidligere tiders fejl og stop FORTÆTNINGEN af Randersvej. Det samme kunne sikkert skrives om andre fortætninger i byen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Georg H. Jensen

Indsendt

10/08/2023 17:12

Sagsnummer

HS9625648

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00