Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanen for Randersvej

Kritikpunkter til helhedsplanen for Randersvej. Hvad er det for en by, vi vil have?

Overordnet vil jeg gerne slutte op om Risvangens høringssvar til helhedsplanen for Randersvej.

Herudover har jeg helt personligt følgende kommentarer til helhedsplanen

Byfortætning og lys- og skyggevirkninger

Jeg bor på den østlige side af Bakkevænget - og har i alle de 25 år, jeg har boet her, har jeg haft det smukke gamle vandtårn at kigge op på. Nu bliver det kvalt af UNITY-bygningen, - der tilmed skygger for min aftensol. Nu åbnes der også op for at der kan bygges en højere bygning - 5- 7 etager diagonalt overfor. Jeg er bekymret for, hvad det rent konkret kan få af konsekvenser for lys- og skyggevirkning - for ikke at tale om indkig. Kommunen må få lavet nogle lys/skygge diagrammer, der viser de reelle konsekvenser, - hvilket betyder, at målinger skal foretages i f.eks. september - december.
I det hele taget er det meget uigennemsigtig i fht hvor højt der må bygges langs Randersvej - er det 3 + 1 eller 4 + 1 ?? - og kan vi få nogle svar på hvor stor afstanden skal være mellem to huse, før optrapningsprincippet gælder? Jeg er også stadig usikker på, hvor højt der må evt. må bygges på den anden side af vejen, hvis dette områder bliver omfattet af helhedsplanen og min side af vejen ikke gør. Dette er meget utrygt!

Jeg cykler dagligt forbi Nordbjerg, - hvor jeg før kunne se blå himmel - nu mødes jeg af en stenmur - og fra omkring middag - skygge - det er koldt og mørkt, - og jeg har ikke lyst til at opholde mig der. Hvis man går langs bygningen og ind i gården, kan man se, at i de fleste af de stuelejligheder, hvor der er flyttet nogen ind, har man skærmet for at forbipasserende ikke kan kigge direkte ind i deres stue/soveværelse. Jeg går ud fra at det er fordi, at folk føler sig overvågede af de forbipasserende, og føler sig intimiderede

I Norbjerg er bebyggelsesprocenten 150% - før var den 30 %. Jeg synes ikke, at vi skal have en by, hvor bebyggelsesprocenten er den økonomiske motor, der driver Aarhus Kommune. Dette sker nemlig ved, at den tillader, at byggematadorer kan omdanne vores by til en stenørken med meget kort afstand mellem boligerne,- uden luft, lys og grønne områder - se blot på Aarhus Ø som et skrækeksempel. Jeg kender også helt personligt til en familie på Christiansbjerg, hvor en familie følte sig presset til at sælge sin villagrund til en byggematador, da de omkringliggende grunde blev opkøbt. Det var ikke kønt at se på.


Støj er sundhedsskadeligt
Og det uanset om man registrerer den eller ej. Hvis det er kommunens målsætning, at byen skal vokse med ca. 4000 indbyggere om året, vil det betyde flere biler, - jeg har set undersøgelser, der viser, at der kommer ca. 3000 flere biler om året i Aarhus. Dette vil uvægerligt betyde flere biler på Randersvej med mere støj til følge. Målinger af støj på stykket af Randersvej inden for helhedsplanen viser, at støjniveauet ligger over 75 db, der ligger langt over grænseværdien i Danmark på 58 db. Hvis der ikke gøres nogle reelle tiltag ifht at dæmpe støjen, - og der kommer flere bygninger af samme kaliber som Nordbjerg, frygter jeg, at støjniveauet stiger, og at der bliver dannet ekkokamre, der kaster lyden rundt.
Så hvad vil kommunen gøre ved det?


Der må være andre former for byudvikling, hvor der også er plads til at bevare villakvartererne, og hvor folk trives. Dette er også godt beskrevet i høringssvaret fra Risvangen.
Med venlig hilsen
Birgit Wind Andreasen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Birgit Wind Andreasen

Indsendt

10/08/2023 17:28

Sagsnummer

HS2674407

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00