Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanen for Randersvej

Byg lavt og gør noget ved trafikstøjen

Byg lavt og gør noget ved trafikstøjen.

På vores matrikel var glæden stor, da vi den 4. juni i år modtog en mail fra Aarhus Kommune, der ungefær skrev, at de på baggrund af 600 fortrinsvis negative høringssvar meddelte at ”helhedsplanen nu er tilrettet, og mulighederne for at bygge ud og bygge til i villakvartererne bag Randersvej er taget ud af helhedsplanen”. I samme brev var der en invitation til et orienterende borgermøde den 13. juni.
Vi så det som en sejr, og samtidig håbede vi på, at det var et signal fra kommunen om bedre dialog og samarbejde. At de havde taget vores indsigelser og også de mange konstruktive forslag fra fællesrådene og de enkelte beboere alvorligt. Også udtalelser til pressen fra rådmand Nicolaj Bang om, at blandt andet udbygningen af Aarhus var gået for stærkt, og man måske havde glemt dialogen med byens borgere, havde en helt anderledes imødekommenhed og signal om dialog og samarbejde end borgmester Jacob Bundsgaard´s udtalelse om, at det bedste sted en borgmester kan stå er under en byggekran.
Så både tak og anerkendelse til kommunen for, at l har lyttet til os, taget os alvorligt og er gået i en seriøs dialog. Det lugter noget mere af borgerinddragelse og borgerdemokrati end jeres sidste forsøg.
Den nye helhedsplan
Den nye helhedsplan er jo først og fremmest markant anderledes ved, at man skåner villakvartererne, hvor op mod 300 villaer skulle være erstattet med højt byggeri på grund af kravet om fortætning. Nu er den primært koncentreret om selve Randersvej, og jeg synes kommunen har både gode intentioner og visioner, hvad det angår.
Det, der bekymrer mig mest nu, er:
- om kommunen, når lokalplanen skal udmøntes, alligevel springer i målet og tillader højere bygninger end 4 etager. Det bør kommunen allerede melde ud nu, så vi ved, hvor vi står. Jeg tvivler på der er nogle i kvarteret øst for Randersvej og specielt dem, der bor tættest på det nye byggeri, der ønsker højere bygninger end fire etager, fordi skyggeindfaldet vil være markant, og at beboere fra altaner og vinduer kan se ned i vores haver og stuer.

I den sammenhæng efterlyser jeg også beregninger og et svar på, hvad skyggeindfaldet bliver afhængig af højde.

- hvad forøgelsen at mertrafik betyder for støjen i vores kvarter. Allerede de seneste år er det vores indtryk at støjen er taget til. Specielt efter letbanen er kommet til som selv bibringer mere støj, og hvor skinnerne over ringvejen har tilført en ny støjgene, når de mange biler kører hen over dem med en høj kadunk-lyd til følge. Så hvad vil kommunen gøre for at dæmpe støjen?

- at kommunen ikke tænker visionært nok i forhold til klimaforandringerne, når det gælder områder som biodiversitet, og at nye bygninger opføres af klimavenlige materialer og med solfangere på taget mm.
Helt grundlæggende tilslutter jeg mig derfor også høringssvaret, som er indsendt af Risvangens Fællesråd, fordi de stiller mange af de spørgsmål, jeg selv mangler svar på. Dertil bidrager de i deres svar med gode konstruktive forslag, som jeg tænker var værd for Aarhus Kommune at gå i dialog med dem og os om.
Med et håbet om et godt og frugtbart samarbejde fremover.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Poul Rude

Indsendt

10/08/2023 18:09

Sagsnummer

HS7192892

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00