Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanen for Randersvej

Kastaniegade bør være en del af helhedsplanen

Overskrift: Kastaniegade bør være en del af helhedsplanen

6 ud af 10 af husene på Kastaniegade er enige om, at Kastaniegade bør inddrages i helhedsplanen med henblik på mulighed for byggeri i flere etager, da området med Kastaniegade bliver “klemt” mellem høj bebyggelse ved Randersvej og Reginehøj. Det vil give flere muligheder for at skabe en helhedsorienteret løsning som kobler ny og ældre bebyggelse sammen, som helhedsplanen lægger op til.

Samtidigt giver det mulighed for at opfylde ønskerne i helhedsplanen om:

• ”Det grønne område i Reginehøj parken trækkes med ud til Randersvej, og ny bebyggelse kobler eksisterende blokke med bygaden langs Randersvej” (Side 65 i helhedsplanen)

• ”Det er desuden centralt for udviklingen, at der dannes en helhedsorienteret løsning, der også omfatter forbindelser til det bagvedliggende boligområde, og kobling til det grønne område ved Reginehøj, umiddelbart nord for mødestedet.” (Side 56 i helhedsplanen)

Altså bør Kastaniegade inddrages i helhedsplanen for at skabe en sammenhæng mellem grønne arealer ved Reginehøj og Torvedannelsen, da det giver bedre mulighed for at skabe byrum og torvedannelse med café og lignende beliggende tæt på legeplads og grønne arealer ved Reginehøj.


Herudover giver det mening at inddrage Kastaniegade i helhedsplanen fordi:

• Det vil alt andet lige give en bedre op/nedtrapning af byggerier i området
• Højt byggeri vil give skyggeproblemer for Kastaniegade, hvor eftermiddag- og aftensol vil forsvinde. (allerede skyggeproblemer fra byggeriet, Nordbjerg, på den anden side af Randersvej)

Konklusionen er, at 6 ud af 10 af husene på Kastaniegade er enige om helhedsplanen medfører store ulemper for beboerne i Kastaniegade, og vi foreslår, at Kastaniegade inddrages som en del af helhedsplanen, da det vil give den bedste løsning for området.

Se billede af Kastaniegade-området vedhæftet.

Underskrivere:

Lars Kjeldsen – Kastaniegade 2
Eva Krog Thomsen – Kastaniegade 4
Leif Block Jacobsen – Kastaniegade 5
Daniel Jessen Greenfield – Kastaniegade 8
Michael Jørgensen – Kastaniegade 10
Jens Bjørn Poulsen – Kastaniegade 12
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Michael Jørgensen

Indsendt

10/08/2023 23:55

Sagsnummer

HS7405444

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00