Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanen for Randersvej

Nej tak til byfortætning med nye bygninger på 5, 4 og 3 etager

Vi bor i Kastaniegade, hvor vores baghave (en grøn oase med høje træer og stor biodiversitet) støder op til området med Mc Donalds, Ingo og Rema 1000.
Vi er glade for, at inddragelse af høringssvar har indskrænket helhedsplanens område, men det hjælper desværre ikke de nærmeste naboer. Vores høringssvar udgår fra denne placering.
Mht. generelle forhold henvises til høringssvar fra Riisvangens fællesråd, som vi tilslutter os.

Bæredygtighed. Hvorfor nedrive 20-30 år gamle bygninger?

Bygningerne, der rummer Flygger, værtshus, Rema 1000 og Mc Donalds samt Netto er under 30 år gamle, og vi beder om, at klimakrisen tænkes ind, så de ikke nedrives.
For ca 30 år siden lavede beboerne i Kastaniegade et stort arbejde for at få en løsning for grunden med Flygger, værtshus, Rema 1000 og Mc Donalds, hvoraf dele blev hørt, så vejen til parkeringspladsen kom til at løbe FORAN bygningerne og ud mod Randersvej, så trafikken generede os mindre. I forbindelse med etablering af en tankstation (Ingo) på parkeringspladsen fik vi mundtligt tilsagn om støjskærme, der aldrig kom. Med de STØJSKÆRME mellem os og Mc Donalds mm. ville vi kunne vi leve med den nuværende støjbelastning.
I øvrigt vises området, hvor der på side 59 i Helhedsplanen er skitseret adskillige rækkehuse og en vej, mens det samme område på side 65 vises som et grønt område, der forbinder Reginehøjparken med Randersvej. Det er ikke troværdigt. (skitserne er forsøgt indsat sidst i dette dokument).

Bygningshøjde/skyggevisualiseringer.

Vi forstår ikke, hvordan man kan finde på at bygge menneskeboliger ud til en så trafikeret vej!
Helhedsplanen opererer med bygninger ud til Randersvej på 4+1 etage. Som det fremgår af høringssvaret fra Riisvangens fællesråd er den aktuelle typiske bygningshøjde på 3+1 etage ELLER MINDRE.
I øvrigt: Hvorfor skal alle bygningerne være ens - må diversiteten ikke råde? Biodiversitet er fint, og det er bygningsdiversitet tilsyneladende ikke.
Begge bygningshøjder vil stå som mastodonter i forhold til det bagvedliggende villakvarter på Kastaniegade og Birkegade. Byen skal jo ikke kun ses fra Randersvej!
Begge bygningshøjder vil skabe massiv mangel på sol og det for helbredet meget nødvendige dagslys, især i vinterhalvåret. Nordbjerg har allerede taget vores aftensol mod vest fra oktober til marts, og med byggeri på begge sider af indkørslen til Kastaniegade og måske endda på gaden (se helhedsplanen side 18 med en bygning vinkelret på Randersvej) vil også eftermiddagssolen være en saga blot, vurderer vi.
Men vi ønsker, at SKYGGEDIAGRAMMER udarbejdes som en del af beslutningsgrundlaget.
Målingerne bør foretages fra oktober til december, idet vinterforholdene så afspejles.
Og vi ønsker MAX 2 etager + tagetage helt ud mod Randersvej (en grøn randzone er ubrugelig for alle) og kun 2 etager i alt for bygninger, der skygger i selve gaden og dens huse, noget der vil harmonere med optrapningsprincippet. Hvis dette harmonerer med skyggevisualiseringerne, og hvis man vil bygge!
Vi tilslutter os spørgsmålene om optrapningsprincippet i Rasmus Vad Andersens høringssvar fra 07/08/2023, sag nr HS0429363.

Støjreducerende tiltag.

Vi vil gerne bevare den nuværende bebyggelse på Rema 1000/Mc Donaldsgrunden, men vi kan også mærke, at støjen fra Randersvej er øget af ekkoeffekt fra Nordbjerg. Vi blev mundtligt lovet en støjskærm mellem Mc Donaldsgrunden og vores baghave i forbindelse med etableringen af en Ingo-tankstation på området, og vi venter stadigvæk på den! Vil man rive de nuværende bygninger ned og bygge nyt, anbefaler vi en ikke for høj bebyggelse med indbygget støjskærm, således at den frygtede ekkovirkning, i den smalle korridor på Randersvej undgås. Ved støjvurderinger anbefaler vi, at man inddrager peakværdier, idet letbanehorn, skinneskrig og opgassende motorcykler og lastbiler ikke er særligt gennemsnitlige.
Vi ønsker ikke under nogen omstændigheder en lokal vej lige bag vores baghave, som vist på en skitse i Helhedsplanen. (side 59) Mere detaljerede planer for vejføringer inde i den nye bebyggelse bør tilføjes planen.
Der bør også indtænkes dæmpning af støj fra varebiler, der leverer til dagligvarebutikker om natten.
En støjreducerende vejbelægning, der ofte vedligeholdes anser vi som en selvfølge, men det batter ikke meget (reduktion på 2-3 dB).
Mht. støj i eventuelle boliger langs Randersvej henviser vi til Fællesrådets redegørelse, som vi tilslutter os. Det er ikke sjovt at være lukket inde med lyshæmmende trelagsruder og summende ventilationsanlæg.

Indtænk kultur- og fritidsfaciliteter

Eventuelle bygninger bør være til butikker, kontorer, arbejdspladser samt KULTUR- OG FRITIDSLOKALER. Området mangler sportsfaciliteter, et ”forsamlingshus” og legepladser. Folk kommer fra nær og fjern til Reginehøjs legeplads – og parkerer i Kastaniegade.
Man kunne bygge en idrætshal ud til Randersvej i stedet for boliger. Den er også lavere.

Biler, biler , biler.

Netop parkering kan blive et stort problem. Da Reginehøj indførte parkeringsordning, søgte beboere og gæster ud på villavejene. Sørg for gratis parkering til evt. nye beboere og butiksgæster, ellers optrappes disse problemer. Hvis 600-800 nye beboere kommer til, må bygninger og butikker være planlagt med gratis parkeringsmuligheder.

Kastaniegade som en del af helhedsplanen?

Vi håber, at der bliver taget hensyn til os, men tvinges vi til at bo bag skyggende bygningsmastodonter, må vi søge andre udveje. Derfor har vi tilsluttet os et høringssvar fra en række beboere på Kastaniegade om inddragelse af gadens grunde i helhedsplanens område.

Leif Block Jacobsen og Lisbeth Kusk Madsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lisbeth Kusk Madsen og Leif Block Jacobsen

Indsendt

11/08/2023 11:02

Sagsnummer

HS7836568

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00