Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanen for Randersvej

Helhedsplan for Randersvej er forbedret betydeligt, men endnu ikke i mål

Jeg noterer med tilfredshed, at muligheden for etagebyggeri og fortætning i villakvarterne i Riisvangen og på Christiansbjerg er fjernet i den tilrettede strategiske helhedsplan for Randersvej mellem Ringgaden og Ringvejen.

Jeg synes dog ikke, helhedsplanen er kommet i mål for det nordlige område af Riisvangen, hvor jeg bor et par hundrede meter fra Ringvejskrydset og den strækning af Randersvej, som ligger langs Bakkevænget. Jeg efterlyser en planlægning for området, som i højere grad tager hensyn til det lavere liggende villakvarter øst for fortætningsområdet, som kan blive berørt af etagebyggeri. Der er alt for store spring i bygningshøjde mellem kvarterets villaer og muligt nybyggeri af etageejendomme i Ringvejskrydset og langs Randersvej på strækningen parallelt med Bakkevænget. Planen virker her uigennemtænkt på det æstetiske plan og i forhold til påvirkning af villakvarteret som følge af skygge for lysindfald om aftenen i sommerhalvåret og det meste af dagen i vinterhalvåret.

Jeg tilslutter mig i den anledning fremstilling og anbefalinger i høringssvar fra Poul Hald Møller, sagsnr. HS0715578 og kan i øvrigt tilslutte mig høringssvaret fra henholdsvis Christiansbjergs- og Riisvangens fællesråd.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kirsten Rønnou Møller

Indsendt

11/08/2023 13:19

Sagsnummer

HS4061447

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00