Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Hvad med Kastaniegade?

Ud fra et større perspektiv er det helt nødvendigt, at der vedtages en helhedsplan for området langs Randersvej, så nuværende og kommende potentielle beboere i området får mere sikkerhed for, hvordan området vil udvikle sig. Dermed vil man forhåbentlig undgå at blive ramt af uforudsete hovsa-løsninger med jævne mellemrum.

Skyggedannelser fra nye bygninger på 4-5 etager langs Randersvej vil alt andet lige medføre forringelse af boligernes værdi og beboernes livskvalitet i nogle områder. Boliger i bl.a. Kastaniegade er allerede i dag blevet ramt af skyggedannelser fra byggeriet Nordbjerg på modsatte side af Randersvej. Det vil kun blive væsentligt forværret af højhusbyggeri på 4-5 etager på samme side af Randersvej, hvor Kastaniegade ligger. Fx ligger Kastaniegade 2 i dag med solrig have helt op til området med ønsket byfortætning.

I netop Kastaniegade vil Helhedplanen medføre, at de gamle villaer/huse i den lille gade, bliver klemt inde mellem højhusbyggerier, da Reginehøj (på 7 etager) ligger i den anden ende af gaden. Og med de nuværende tegninger vil der potentielt bygges højhuse på tre sider af nogle villaer.

Disse forhold vil alt andet lige forringe livskvaliteten for beboerne i gaden, og på sigt gøre det besværligt at sælge en bolig uden sol i haven i store dele af året. Der er helt konkret for kort afstand fra nyt højt byggeri langs Randersvej til eksisterende bebyggelse, til at der kan skabes fornuftig nedtrapning mod eksisterende boligere.

Hvis ikke byggehøjden kan reduceres væsentligt vil det bestemt give mening at inddrage Kastaniegade (+ evt. også dele af Birkegade) i scopet for Helhedsplanen. Derved vil der også blive mange flere muligheder for at skabe et lækkert nyt byrum (med bl.a. boliger, erhverv, sportsfaciliteter og grønne arealer) fra Randersvej ind mod Reginehøj. Samtidig vil det sikre en bedre mulighed for op-/nedtrapning af nye byggerier i området uden at genere resten af de de bestående ældre huse/villaer. Hertil vil det med sikkerhed bidrage til at øge kundegrundlaget til den stadig nyligt etablerede Letbane, som jo må være det væsentligste formål med byfortætning langs Randersvej.

Har forsøgt at være konstruktiv fremfor at sætte sig imod udvikling i området.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lars Kjeldsen

Indsendt

11/08/2023 13:47

Sagsnummer

HS3015729

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00