Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

IKKE MERE ETAGEBYGGERI LANGS RANDERVEJ

Jeg er MEGET IMOD etagebyggeri og højhusbyggeri på den østlige side af Randersvej samt i Ringvejkrydset og Ringgadekrydset. Der er nu i området mange ledige lejemål, som står gabende tomme. At rive ned, hvad der er allerede er bygget og som fungerer godt, er i mine øjne spild af ressourcer og på ingen måde klimavenligt. Villakvartererne langs Randersvej byder på biodiversitet i sin reneste form, hvor mangfoldigheden af insekter, dyr og fugle har de allerbedste betingelser for liv. Det vil være en skændsel ikke fortsat at værne om vores natur, klima - og biodiversitet, der netop er at finde i det nuværende område.

Et andet punkt er støj, larm og trafik. Fællesnævneren for disse er støjniveauet, som allerede er langt overskredet. Med etagebyggerier følger der flere beboere og biler, og som konsekvens af dette, opstår der mere larm, støj og luftforurening langs Randersvej. Dette er alarmerende, og det bør man for alt i verden undgå!

Mit forslag er, at man fokuserer på at udlægge de tomme områder/grunde langs den østlige side af Randersvej til rekreative og grønne områder. Dette tiltag vil gavne områdets beboere og ikke mindst skabe yderligere samhørighed og trivsel. Boldbaner, udendørs fitness, idrætsfaciliteter, bænke/siddepladser er blot få af mange muligheder, som med lethed ville kunne etableres.
Et andet forslag er, at der etableres støjværn langs Randersvej til gavn for de nuværende beboere i området. Dette vil bidrage til at gøre de fremtidige grønne områder endnu mere attraktive. Det handler netop om at gøre det, som vi alle har kært og er meget tilfredse med, endnu bedre! Hvorfor ødelægge noget, hvor der er et fortrinligt lokalt miljø, som har eksisteret i mange, mange år med gode (nabo)fællesskaber, familie- og foreningsliv? Jeg tager FULD AFSTAND til mere boligbyggeri langs Randersvej.

Jeg håber, at mit indlæg vil blive taget til efterretning. På grundlag af høringssvarene kan jeg se, at umådeligt mange borgere deler min holdning og mine visioner for Randersvej fremadrettet. Jeg håber, at mine og ligesindedes holdninger og synspunkter vil blive tilgodeset.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Franz E

Indsendt

11/08/2023 17:02

Sagsnummer

HS3357903

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00