Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanen for Randersvej

Helhedsplan for Randersvej

Bemærkninger til Aarhus Kommunes reviderede Helhedsplan for Randersvej

Aarhus Kommune har i kommuneplanen udpeget Randersvej som en af byens vækstakser. En revideret helhedsplan ”RANDERSVEJ Strategisk helhedsplan for byudviklingen mellem Ringgaden og Ringvejen” har nu været i (fornyet) høring med mulighed for bemærkninger.

Det overordnede indtryk er, at Aarhus Kommune har set endda meget positivt på mulighederne ved udarbejdelse af Helhedsplanen. Man forventer, at man på et ganske smalt areal langs Randersvej kan skabe et efter kommunens opfattelse fantastisk område med butikker, caféer, andet erhverv og boliger samt grønne lommeparker i skøn forening med en indfaldsvej med ca.30.000 biler dagligt og hyppige letbanetog. Dejligt med en forventning om, at kommende bygherrer løser alle problemer.

Grundlæggende er der sket mange positive ændringer i det nye forslag til helhedsplan, ikke mindst den arealmæssige indskrænkelse af helhedsplanens område og ændringerne i bygningshøjderne.

Vi ved godt, at Helhedsplanen skal skabe muligheder og det først er i lokalplaner, de endelige muligheder og begrænsninger fastlægges. Men de positive visioner falder lidt over hinanden. Tænk hvis de kommende bygherrer virkelig kan – og vil - løse alle udfordringer.

Bemærkninger:
Højden på byggeriet ud til Randersvej bør reduceres
Højden bør allerede nu fastlåses, så nyt byggeri langs Randersvej maksimalt må opføres i samme højde/etageantal, som det eksisterende byggeri på modsatte side af Randersvej. Hvis nyt byggeri opføres i bagkanten af det i helhedsplanen skitserede område, bør byggehøjden reduceres yderligere. Ud fra skitser i helhedsplanen vil dette f.eks. være gældende fra Bøgegade mod Skovvangsvej samt ved det foreslåede byrum ved Kastanjegade.
Allerede på helhedsplanniveau bør det sikres, at der ikke efterfølgende laves utilsigtede arkitektoniske løsninger, der medfører skygge- og indbliksgener i de eksisterende boligområder. At ny bebyggelse kun må variere én etage fra eksisterende nabobebyggelse, er en meget løs formulering.
En reduktion af højden mod Randersvej vil skabe større harmoni på Randersvej som indfaldsvej, ligesom det vil reducere voldsomme skygge- og indbliksgener, som uundgåeligt vil komme i de eksisterende boligområder.
(På informationsmødet blev det oplyst, at der ikke udarbejdes skyggediagrammer på helhedsplanniveau).

Der skal tages stilling til trafik og parkering inden for Helhedsplanens område
Helhedsplanen tager stort set ikke stilling til trafik til/fra den nye bebyggelse langs Randersvej, medmindre det er tænkt at ske i kælderniveauet under randbebyggelsen.
En så markant forøgelse af både boliger og erhverv bør allerede fra første udkast – i dette tilfælde Helhedsplanen – tage stilling til både beboertrafik og leverancer til erhverv. Især lastbilleverancer til erhverv (discountbutikker) indebærer stor risiko for både børn og voksne, samt en masse støj tidligt og sent.
De umiddelbart bagvedliggende områder er i dag områder, hvor beboerne har skabt trygge rammer i forhold til en begrænset intern trafik. Ingen steder ønsker vi at få hverken personbil- eller lastbiltrafik, der kun har til formål at betjene bebyggelsen langs Randersvej, ligesom vi naturligvis ikke ønsker vores veje fyldt med uvedkommende parkering.

Med venlig hilsen
Kirsten Preuss Nielsen, og
Geert Nielsen
Ny Tjørnegade 34
8200 Aarhus N
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kirsten og Geert Nielsen

Indsendt

11/08/2023 20:05

Sagsnummer

HS6670565

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00